ACME: S registrací k očkování sestřičky rády pomůžou

  •  

Sestřičky domácí péče jsou často jediným pojítkem mezi klientem a okolním světem. Pandemie covid-19 výrazně ztížila jejich práci. „Sestry i během pandemie dál pokračují v domácí péči a musí být obezřetné,“ popisuje Šárka Doležalová, vrchní sestra ústecké agentury ACME Domácí péče s tím, že klienty jsou schopné i otestovat nebo jim poradit s registrací k očkování.

Pandemie koronaviru nás všechny sužuje už několik měsíců. Jak to zvládáte vy z agentury domácí péče ACME?

Vzhledem k tomu, že situace trvá již několik měsíců, pouze pokračujeme v zavedeném režimu daných doporučení a opatření. Jsme schopni zajistit a zajišťujeme péči o klienty v plném rozsahu.

Jak se v této době chráníte?

Na prvním místě je ochrana, zdraví jak zaměstnanců, tak klientů. Zdravotní sestry používají v terénu respirátory a u klientů covid-19 pozitivních, používají ochranné obleky, štíty, ochranné čepice, návleky a rukavice. V současné době provádíme pravidelné testování zaměstnanců.

Je více náročná péče o pacienty během pandemie?

Je náročnější než obvykle vzhledem k používání ochranných pomůcek. Ve zvýšených preventivních opatřeních, která jsou spojena s onemocněním covid-19 také žádáme klienty a rodinné příslušníky o spolupráci, pokud by se s onemocněním setkali, aby nás v čas informovali.

Koho se vlastně domácí péče týká a jak funguje?

Pomáháme všem, od dětí po seniory. Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči potvrdí zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař anebo praktický lékař pro děti a dorost. Funguje to tak, že domů za pacienty dochází zkušená zdravotní sestra a provádí zdravotní úkony, které určí praktický lékař nebo specialista. Domácí péče je zdarma, hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Co domácí péče obnáší?

Záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta. Naše sestřičky aplikují inzulín, i učí diabetiky, aby to časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy stomií (vývodů z těla). Pomáhají celé rodině s péčí o dlouhodobě nemocného a radí, jak se o svého blízkého člena starat. Zkušenosti máme také s hospicovou péčí. Zajišťujeme návštěvu a vyšetření paliativním lékařem v domácím prostředí. Pečujeme i o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem či infuzní pumpou.

Dá se říct, jaký je v současné době zájem o vaše služby?

V současné době je patrný větší zájem o poskytování domácí zdravotní péče jak ze strany laické veřejnosti tak poskytovatelů. Rodinní příslušníci se více zajímají o možnosti domácí péče pro své nejbližší v souvislosti s onemocněním covid-19.

Umíte najít na situaci kolem pandemie koronaviru nějaká pozitiva?

Přeci jenom nás to v jedné oblasti posunulo dál a jinam. Ve větší míře používáme online komunikaci jak s praktickými lékaři, tak s lékaři specialisty.

Všechny nás zasahují různá omezení. Má to vliv i na vaši práci?

Pracovní setkávání všech zaměstnanců na agentuře je v současné době pozastaveno, snažíme se vzájemné setkávání minimalizovat a pracovní záležitosti řešíme v nejužším pracovním kruhu, telefonicky, mailem. Někteří zaměstnanci mohou negativně vnímat již zmiňované testování.

A co klienti? Jak oni zvládají, nastavená opatření?

Téměř všichni klienti akceptují používání roušek i v domácím prostředí, těm co nepovažovali nutnost použít roušku, jsme situaci objasnili a všechno pochopili. Je jim jasné, že jsme zdravotní sestry v první linii a je třeba se navzájem chránit.

Doprovázíte klienty třeba na testy?

Na testy klienty nedoprovázíme, v případě potřeby jsme schopni klienta otestovat.

V současné době se hodně mluví o očkování proti covid-19. Radí se s vámi klienti, jestli se nechat naočkovat a jak postupovat při registraci? Pomůžou sestřičky třeba s registrací k očkování?

Situace ohledně očkování je pro některé naše klienty velmi nepřehledná, proto se rádi s námi poradí, obzvlášť pokud jsou sami, bez rodinných příslušníků. V tom případě jsou jim zdravotní sestry plně nápomocny.

Je něco, co vás v současné době trápí a co vám naopak dělá radost?    

Byla bych velmi ráda, kdyby se náš tým rozrostl o další zdravotní sestry. Je nepříznivé, že pro nás není zcela čitelná otázka očkování našich zaměstnanců, kteří jsou vystaveni nemoci covid-19 každý den. Radost nám ale dělá řada pozitivních ohlasů od klientů na naši práci. Jsme rádi, že nás v průběhu pandemie mnoho lidí zásobuje rouškami a páskami na roušky. Obdrželi jsme finanční obnos na nákup tonometru, vlhké krytí na hojení ran. Velice dobrou spolupráci máme s potravinovou bankou, kterou zaštiťuje církev Českobratrská. Ale v neposlední řadě by naše práce nebyla možná a tak kvalitní bez plně fungujícího týmu. Děkuji všem, kteří se na poskytované péči podílejí.

 

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03  Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Tel. 475 216 331


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*