Aktivity Člověka v tísni v Ústí nad Labem. K.O.Z.A. – adaptační dny

Foto: archiv pobočky
  •  

„A teď si vytleskáme nějaké zvířátko, třeba koza. KO-ZA“. Všichni sedí společně v kruhu a dobrá nálada nechybí. Skupinka sedí u sebe, kouká kolem. Třída je veliká. Spousta věcí, her a těch dětí! V takové třídě jsou poprvé, ale nebojí se, všichni se na ně usmívají a povzbuzují je. A o čem, že se to tu vlastně píše?

No přeci o adaptačním dni dětí z předlického předškolního klubu Stromeček, který probíhá v Mateřské škole U plavecké haly. Do této školky dochází děti pravidelně od října každé dva týdny v úterý. Hlavním cílem je to, aby si děti, které nikdy předtím v běžné MŠ nebyly, vyzkoušely, jaké to je. Seznámí se s novými kamarády, učitelkami a zároveň poznají a ohmatají si prostředí běžné mateřské školky s jejich pravidly. A jak takové dopoledne probíhá? Děti s rodiči se sejdou u předškolního klubu v 8 hodin ráno, rozloučí se a pracovnice klubu vyráží s dětmi na zastávku autobusu. Po příchodu do školky se děti převléknou a vstupují do třídy, kde už na ně čekají ostatní. Proběhne přivítání a následuje společná aktivita např. v rámci komunitního kruhu, kde si děti předávají berušku, maskota třídy, a každý řekne své jméno. Když mluvit nechce, pohladí berušku a pošle jí dál. Poté se hraje hra, která je vždy zaměřená například na barvy, tvary, emoce aj. Také si společně říkají jaký je den, jakou má barvu a všichni dohromady vytleskávají. Po společném kruhu se děti nasvačí a následuje volná hra či společná vycházka po okolí.

V titulku byla zmíněna koza, ale ne jen tak náhodou. Většina z nás se o tomto zvířeti dovídá v prvních letech našeho života skrze rodiče či právě paní učitelky v mateřské škole. Učíme se, že mečí a na rozdíl od ovce má srst, špičaté rohy a také, že dává mléko. Dala by se najít ještě spousta věcí, které jsou pro kozu charakteristické. Nicméně na naší ústecké pobočce se slovo KOZA skloňuje v posledních dvou měsících i v jiných významech. Je to nový projekt, díky kterému jsou podporovány na další tři roky naše předškolní kluby v ústeckých Předlicích a Mojžíři. Název projektu je odvozen od počátečních písmen čtyř slov, která vystihují podstatu tohoto projektu – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace.

Díky „koze“ je tedy zajištěn běžný provoz předškolních klubů – ty jsou otevřeny minimálně 4x týdně na 4 hodiny. Kapacita je 20 dětí a děti se s našimi pracovnicemi učí potřebné znalosti a dovednosti, které mají v předškolním věku mít. Rovněž se ve spolupráci s jejich rodiči řeší např. intenzivní příprava na zápisy jak do mateřských a základních škol, či probíhají různé vzdělávací aktivity a workshopy. V rámci „kozy“ se realizují také již zmiňované adaptační dny, které mají za cíl pravidelné společné setkávání dětí z předškolních klubů ČvT a dětí z MŠ. Z projektu byl i podpořen školní asistent spolupracující Mateřské školy. A naší největší metou je to, aby do budoucna běžné MŠ navštěvovaly denně a ne pouze jednou za dva týdny.

Vít Kučera, ředitel pobočky, Člověk v tísni (Ústí nad Labem)

 

  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*