ANO, ODS, sportovci a PRO!Ústí podepsali memorandum a rozdělili si posty ve vedení města

  •  

Zástupci politických stran a hnutí, kteří se spojili ve vedení města, v pondělí podepsali memorandum o spolupráci od února 2021 do konce volebního období. Jde o ANO 2011, ODS, PRO zdraví a sport a nově PRO!Ústí.

Společnou snahou účastníků memoranda bude spolupráce na základě vzájemné důvěry, respektu a politické rovnosti. Hlavním cílem spolupráce bude snaha o stálý a udržitelný rozvoj města, transparentní politiku s důrazem na zapojení občanů do chodu města a do rozhodování politiků.

V memorandu jsou zakotveny i základní programové priority, strategické projekty a konkrétní projekty, jejichž realizace bude probíhat v roce 2021. Kompletní znění memoranda je dostupné zde.

Rozdělení funkcí v radě města:

Primátor: PhDr. Ing. Petr Nedvědický (ANO), uvolněný, (zodpovědný za: krizové řízení, městská policie, akciové společnosti, PO Muzeum, doprava společně s náměstkem Martinem Hausenblasem)

1. náměstkyně primátora: Ing. Eva Outlá (PRO), uvolněná, (zodpovědná za: finance, nové investice, PO Kulturní středisko a Činoherní studio)

Náměstek primátora: Mgr. Tomáš Vlach (ANO), uvolněný, (zodpovídá za: sociální oblast, PO domovy pro seniory, pečovatelská služba, cestovní ruch, zahraniční vztahy)

Náměstek primátora: Martin Hausenblas, MBA (PRO), uvolněný (zodpovídá za: strategický rozvoj, životní prostředí, příprava projektů pro JTF, PO Městské služby, doprava společně s primátorem Petrem Nedvědickým)

Náměstek primátora: Ing. Pavel Tošovský (ODS), uvolněný, (zodpovídá za: majetek, rozpracované investice včetně participativního rozpočtu, EPC projekty, dotace)

Náměstek primátora: Mgr. Michal Ševcovic (Sportovci), neuvolněný (zodpovídá za: školství, PO mateřské a základní školy, jesle, Dům dětí a mládeže, sport)

Členka rady: Eva Nováková (ANO), neuvolněná (zodpovídá za: ZOO, PO ZOO, samosprávní činnost za územní plánování)

Člen rady: Mgr. Martin Krsek (PRO), neuvolněný (zodpovídá za: kultura)

Členka rady: Miroslava Lazarová (ODS), neuvolněná (zodpovídá za: komunikace s městskými obvody)

Případné změny v kompetencích budou upřesněny po dohodě všech zúčastněných stran v programovém prohlášení.

Změnami ve vedení města se bude od 15.00 zabývat zastupitelstvo.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*