Atriem Magistrátu města Ústí nad Labem zněla slova z Bible

Za aprílového počasí, doplněného o vločky sněhu, dnes bylo, v atriu Magistrátu města Ústí nad Labem v rámci 7. ročník Celonárodního čtení Bible, přečteno celé Janovo evangelium. Smyslem čtení bylo připomenout si i smysl velikonočních svátků, jež jsou největším křesťanským svátkem, připomínkou Kristova ukřižování a vzkříšení.

Do veřejného předčítání Písma svatého se zapojili desítky lidí všech generací, od nejmenších dětí až po seniory. Komu byla zima, mohl si při poslechu biblických veršů, popít připravený teplý čaj.

Slavnostního zahájení v 16:30 hodin. odstartoval předseda Ekumenické rady církví v České republice Daniel Fajfr. slovy z prologu Janova evangelia: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh, Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest..“ Myšlenka Celonárodního čtení Bible vznikla před 7 lety, kdy vyšly tři nové překlady Bible, od té doby se Bible čte v době velikonočních svátků na veřejných prostranstvích měst a obcí v celé České republice. „Pevně věřím, že Bible je zdrojem hodnot, myšlenek a poznání, které mohou být velmi blahodárné pro dobré formování a rozvoj osobnosti mladého člověka. I dnešní čtené texty byli zamyšlením se nad svým plnohodnotným bytím zde na zemi“.

Velikonoce jsou svátky dvou kultur. Jedna část vychází z pohanských zvyků, druhá z křesťanství. Základem křesťanských Velikonoc, které představují výchozí a nejstarší bod i obřadní cyklus křesťanství, je biblická zvěst o ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání Spasitele Ježíše Krista. Na tuto genezi Velikonoc poukazuje právě i název, odvozený od veliké noci. Tak byla pojmenovaná noc, po níž vstal Ježíš z mrtvých, noc největšího tajemství v duchovních dějinách. (zdroj: ceske.velikonoce.cz)

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*