Budoucí zdravotníci se stěhují do nové budovy

  •  

Dva roky buduje Univerzita J. E. Purkyně v areálu ústecké Masarykovy nemocnice nové sídlo pro svoji fakultu zdravotnických studií. Slavnostní otevření proběhne dne 22. září. Unikátní propojení pracovníků nemocnice se studenty a pedagogy fakulty je realizováno doslova suchou nohou, přes spojovací chodbu. „Architektonické řešení vychází z jednoduchého kvádrového objemu na výrazně obdélníkovém půdorysu zastřešeném plochou střechou a navazuje na stávající výstavbu v areálu Masarykovy nemocnice jak půdorysem, tak výškově,“ říká kvestor UJEP Leoš Nergl.

Současné prostorové uspořádání fakulty v takzvané „Zelené škole“ v centru města už není vyhovující. „Vzhledem k tomu, že většina našich studentů realizuje převážnou část své praktické výuky právě na pracovištích Masarykovy nemocnice a tamní lékaři i vrchní sestry zároveň na naší fakultě přednášejí, považuji za obrovskou výhodu propojení nového objektu přímo s nemocnicí jednoduše spojovací chodbou. Odstranění oboustranného dojíždění z Bukova do centra Ústí nad Labem si již dopředu pochvalujeme všichni,“ doplňuje děkan zdravotnické fakulty docent Havel.

Nová budova fakulty zdravotnických studií je kompletně bezbariérová a je vybavena novými výukovými místnostmi na světově srovnatelné úrovni. „Kromě krásných nových učeben, laboratoří a seminárních místností máme nyní k dispozici i dvě simulační centra, ve kterých mohou studenti, odděleni skleněnou stěnou, sledovat různé druhy vyšetření a zacházení s pacientem a přitom se vzájemně neruší. Samozřejmostí jsou také sdílené video přenosy výuky do vzdálených místností,“ hodnotí vysokou kvalitu vybavenosti fakulty její děkan.

V suterénu fakulty byla také vytvořena garáž pro mobilní simulační centrum neboli pro plně vybavený sanitní vůz, v němž se budou připravovat studenti nedávno otevřeného studijního programu Zdravotnické záchranářství.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*