Café Nobel pro děti nabídne výlet do třetihor

Třetihorní palma Sabal bilina; autor: Karel Mach
  •  

Zajímá vás, jak to v Čechách vypadalo před miliony let, v období, kterému říkáme třetihory? Ve čtvrtek 7. října o tom bude, především dětským návštěvníkům Muzea města Ústí nad Labem, vyprávět vedoucí oddělení geologie Severočeských dolů Karel Mach.

V severozápadních Čechách se díky příhodnému geologickému vývoji zachoval pod zemí kamenný archiv plný informací o tom, jak v době před 20–15 miliony lety vypadala zdejší krajina, jaké zde bylo klima, co tu rostlo a jaká tady žila zvířata. Archiv v podobě zkamenělin objevovaných ve vrstvách jílovitých a vápnitých usazenin je dnes hlavně díky těžbě hnědého uhlí otevřený dokořán a geologové se v něm už řadu let učí číst. „Postupně tak poskládali mozaiku informací, pomocí kterých se můžeme doslova vypravit na cestu do pravěku,“ láká všechny zájemce koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Karel Mach se jako geolog zabývá především rozvíjením a aplikací metod geologického průzkumu, modelováním ložisek uhlí a poznáváním procesů, které vedly k jejich vzniku. Spolu s několika kolegy založil také neziskovou organizaci Bílinská přírodovědná společnost, která se zabývá ochranou přírody, přírodovědným vzděláváním a prací s veřejností – hlavně s dětmi. Karel Mach je také autorem a spoluautorem řady odborných i populárně naučných publikací.

Přednáška se uskuteční v prostorách muzejní kavárny Muzea města Ústí nad Labem od 17:00 hodin. Mohou se jí zúčastnit pouze návštěvníci s platným negativním testem, ukončeným očkováním nebo nejvýše 180 dní po prodělání covid-19. Všichni účastníci musí dodržovat příslušná hygienická opatření. Počítejte, prosím, s povinností evidence návštěvníků prostřednictvím e-mailových adres.

Své místo si můžete rezervovat na adrese: muzeumusti@muzeumusti.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*