Čertovku bude držet 22 nových kotev

  •  

V souladu s harmonogramem pokračují práce na zajištění sesuvu na svahu Čertovka ve Vaňově. Potvrdil to kontrolní den na stavbě proběhl tento týden. Sesuv je řadu let zajištěn masivní opěrnou zdí, jejíž prvky ale již nevyhovují. V posledních letech postupně docházelo vlivem přírodních živlů k viditelným změnám na konstrukci opěrné zdi. V některých klenbách opěrné zdi se začínalo objevovat narušení a kotevní systém začínal být trvale přetěžován. Na základě pravidelného monitoringu bylo vydáno doporučení provést sanační práce celého svahu, opravu kotev a mimo jiné vyztužit porušené klenby opěrné zdi.

V květnu a v červnu proběhly přípravné práce, zajištění staveniště a odstranění hlav na starých kotvách, které jsou nevyhovující a dlouhodobě neudržitelné. Nyní se zahajuje budování 22 ks nových kotev, které budou umístěny co nejblíže původním kotvám.

V roce 2019 byla na základě výběrového řízení zadána a vypracována projektová dokumentace na opravu opěrné zdi a kotev. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a celková cena díla je 10,7 milionu Kč. Předání staveniště proběhlo 6. května a zhotovitel Strabag Rail se zavázal provést dílo nejpozději do konce října.

Stavba je členěna na 3 stavební objekty – kotvení zdi, vyztužení skořepin a monitoring. Sanační práce by měly v první řadě řešit obnovu kotevního systému opěrné zdi a opravu poškozených kleneb opěrné zdi. Předmětem monitoringu je osazení nových dynamometrů (měření tahové síly) na nově vybudované kotvy.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*