Další unikátní operace v ústecké nemocnici

  •  

Lékaři v ústecké Masarykově nemocnici zavedli pacientům ke snížení nitroočního tlaku gelový implantát. Další unikátní operaci uskutečnil lékařský tým Oční kliniky pod vedením přednostky Ivany Liehneové a za účasti školitele Michaela Libisellerza  z Rakouska.

Jako jedni z prvních v České republice provedli výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých komplikací.

„Operace jsme provedli u pacientů, u kterých léčba kapkami nebo předchozí chirurgická léčba nedosáhla dostatečného snížení nitroočního tlaku. Vzhledem k tomu, že naše klinika se specializuje na chirurgii glaukomu, přicházejí k nám pacienti i z jiných krajů republiky, první pacient pocházel z Ostravy. Pro pacienta je zákrok velmi šetrný, rychlý a účinný, dalo by se říct, že se jedná o nekrvavou chirurgii glaukomu,“ popsala zákrok přednostka oční kliniky Ivana Liehneová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*