Daniel Kraft: V Ústí jsem našel kamarády

  •  

Sedmý ples severočeských patriotů 6. února v Domě kultury v Ústí nad Labem nese jméno Purum. Jednatelem generálního partnera společenské události měsíce února a možná i roku v Ústí nad Labem je Daniel Kraft. Podnikatel, který v osmatřiceti letech se svými firmami dosahuje ročního obratu více než miliardy korun.

Vaše společnost finančně podporujeje ples, na kterém, mimo jiných, vystoupí Chris Norman z legendárních britských Smokie. Ples jste výrazně podporovali i v loňském roce. Proč společnost, podnikající v oborech likvidace odpadů či úpravy vody na celém území České republiky i v zahraničí, podporuje kulturu v Ústí nad Labem?

Ústí nad Labem je jedno z našich podnikatelsky nejvýznamnějších zájmových území. Máme v tomto kraji řadu velkých a dlouhodobých zákazníků, partnerů i přátel. Ples má vysokou úroveň a společensky je pravděpodobně nejvýznamnější akcí v regionu. Proto jsme spojili naše jméno právě s plesem severočeských patriotů. Akce je pro nás skvělou reklamou a neformální komunikační příležitostí. Máme možnost se s našimi partnery setkat i jinak, než v prostředí jejich fabrik či kanceláří. Ve vhodné období počátku roku, popovídat u skleničky co se nám povedlo v roce předchozím a jaké máme plány v roce začínajícím.

Co se skrývá pod střechou společnosti PURUM KRAFT?

Purum Kraft jako holding sdružuje společnosti zaměřené obecně na ekologické služby a to v několika odvětvích. Holding neustále rozšiřujeme a vhodně doplňujeme jednotlivé vzájemně synergické služby. Já tomu říkám, že stavím puzzle. Jednotlivé firmy spolu úzce spolupracují a vzájemně se doplňují. Shrnu stručně hlavní činnosti jednotlivých dceřiných společností: největší firma AQUATEST se zabývá geologickými – hydrogeologickými službami, projektováním a výstavbou čistíren odpadních vod, úpraven vody a sanacemi starých ekologických zátěží, PURUM recykluje odpady a odstraňuje nebezpečné látky, čistí kanalizace provozuje čistírny, ADR TRANS přepravuje nebezpečné látky, chemikálie a odpady, PROFISTAV je stavební firmou holdingu opět zaměřená hlavně na ekologické a vodohospodářské stavby a UVR je naším výzkumným ústavem, vývojovým a školícím střediskem.

Jaké projekty jste realizovali a jaké připravujete v Ústí nad Labem?

V Ústí již dlouhá léta sanujeme chemičku, dále v ní zajišťujeme odstranění řady odpadů, provádíme přepravní služby různorodých chemikálií. Připravujeme projekt ekologického vymývání autocisteren a železničních cisteren. Chystáme v tomto roce otevření stavebního a vodohospodářského závodu přímo v Ústí nad Labem.

Jak technologicky a časově náročná je sanace toxické zátěže v ústecké Spolchemii?

To je velmi dlouhodobý projekt, který se však chýlí ke konci. V letošním roce by měla být definitivně postavena nová elektrolýza. Ze staré amalgámové bude odstraněna veškerá rtuť, což je taktéž jeden z projektů, který se snažíme ve spolupráci se Spolchemií profesionálně a bezpečně zajistit. Sanační práce postupují v závodě velmi dobře a obě strany v posledních letech udělaly obrovský krok k celkové ekologizaci podniku, jak ve vazbě na staré ekologické zátěže, které jsou jako staré vředy postupně a úspěšně odstraněny, tak i ve vazbě na nové výrobní procesy a technologie šetrné k životnímu prostředí, např. již zmíněná nová elektrolýza.

Likvidaci odpadů se věnujete v řadě českých měst. Jaké technologie používáte a jak se k projektům staví městské samosprávy?

Likvidace odpadů je často skloňované téma a to i politicky, i na úrovni jednotlivých samospráv. Naše společnost má celorepublikovou působnost, nějaký provoz máme v zásadě v každém českém kraji a jak jsem již uvedl činnosti jsou velmi rozmanité. Mohu vyjmenovat např. provoz chemické stabilizace v Lužici na českolipsku, naší spalovnu kapalných odpadů v Kolíně, nebo z aktualit loňského roku recyklační závod na PET lahve v Plané nad Lužnicí.

Obecné vnímání a přístup k této problematice a našemu podnikání a rozpolcenost názorů si dovolím popsat na typické hospodské rozpravě …. „a co ty vlastně děláš chlape …?, … mám firmu na likvidaci a recyklaci odpadů …., hmmm to je super , to je super branže, to jsi fakt skvělej borec, že děláš něco tak potřebnýho a prospěšnýho …., hmm  a kde máte podnik?… ty to nevíš?, no přeci tady v Mníšku za dálnicí …. Cože?, to jako chceš říct, že ty sračky vozíte sem do Mníšku?“

Každý odpady produkujeme, ale nevoní nám doma za dveřmi v odpadkovém koši, jsme šťastní že je někdo odveze, zlikviduje, zrecykluje a to umíme pochválit a ocenit, dokonce za to i zaplatit, ale když by ten někdo je chtěl likvidovat, recyklovat či zpracovávat v naší krásné obci, tak to tedy ne!! Ať s těmi „sračkami“ „táhne“ někam jinam.

V portfoliu PURUm KRAFT je i společnost, která se trochu vymyká oboru likvidace odpadů – stavební firma Profistav. Ta staví kulturní a zdravotnická centranebo obří sportovní haly a obchodní centra…

Nevymyká, doplňuje. Uvedu to na příkladu. Chemický podnik potřebuje postavit novou čistírnu průmyslových odpadních vod, např. Spolchemie. Naše společnosti jsou takovému zákazníkovi v rámci záměru nabídnout celé portfolio služeb od samého počátku projektování, vyřízení evropských dotací, veškerých úředních povolení čímž se zabývá v holdingu Aquatest. Po úspěšném naprojektování dochází k realizační fázi projektu, kde opět může Aquatest nabízet dodávku a instalaci naprojektované technologie a stavební firma Profistav stavební část díla. Na závěr přichází na řadu Purum, který takové čistírny provozuje a likviduje z nich odpady – čistírenské kaly. ADR TRANS dováží chemikálie k úpravě vod a tím je celý koloběh uzavřený.

Holding PURUM KRAFT je v podstatě rodinná firma. Přitom zaměstnává 500 lidí a roční obraty společnosti přesahují milirdu korun. Vy, v době našeho rozhovoru slavíte třicáté osmé narozeniny, podnikáte od svých dvaceti let a jste aktivní ve vedeních 14 společností. Splnil jste si svůj sen?

Ano splnil jsem si svůj sen, vybudoval jsem velký podnik, sdružující několik firem a zaměstnávající vysoký počet velmi schopných pracovníků. Nyní je potřeba procesy a spojení zdokonalovat, vylepšovat, co nejvíce spolupracovat, jak se říká lidově táhnout za jeden provaz a všichni tím správným směrem. Na druhou stranu jsem si vyrobil velkou zodpovědnost a uvázal si v podobě velkého podniku, velkou kouli na nohu. Nefňukám, mám to co jsem chtěl, jsem v jádru hodně cílevědomý a myslím pracovitý člověk, jdu si za svým cílem a těší mne že za mnou a mými spolupracovníky je vidět kus velké práce!

Kromě plesu severočeských patriotů podporujete sportovní akce na Ústecku a zajíždíte na sever velmi často. Za čím nebo za kým vedou vaše ústecké cesty?

Podnikatelské prostředí mi kromě práce se zákazníky přineslo pár velmi dobrých kamarádů, a proto se do regionu vracím nejen pracovně, ale spojuji své cesty i za zajímavými akcemi, které se na ústecku pořádají. Patří mezi ně již zmíněný ples patriotů, ale dále např. běh ústecký Magor, návštěvy plovárny u Labe, poobědvat v krásné Větruši nebo jen posedět s kamarády ústečáky v příjemném pivovárku Na Rychtě.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*