Děkani filozofických fakult se sjednou do Ústí, budou debatovat i o kvalitě škol a finacování

  •  

Filozofická fakulta ústecké univerzity bude 16. dubna hostit zasedání asociace děkanů těchto fakult v České republice.

Děkani (a proděkani) se scházejí pravidelně jednou za semestr k projednání aktuálních témat a otázek oborů vyučovaných a rozvíjených na jejich fakultách. Pravidelně se též vyjadřují k aktuálním záležitostem, v poslední době např. k novele zákona o vysokých školách či k situaci v Grantové agentuře České republiky.

Děkani a děkanky se v Ústí seznámí s univerzitním kampusem, kde je přivítá rektor Martin Balej a především s novými budovami filozofické fakulty, ve kterých pro ně bude připravena i prezentace přístrojového vybavení Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. V souvislosti s centrem bude vedení fakulty jednat s děkany o možnostech sdílení místních unikátních přístrojů v rámci mezifakultní spolupráce, např. při archeologických výzkumech nebo dokumentaci památkových objektů.

Hlavní program zasedání asociace bude zaměřen na diskusi o parametrech ukazatele K (kvalita), který významně ovlivňuje financování vysokých škol, a dále na možnosti, které filozofickým fakultám dává nový Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání odstartovaný v tomto roce. Projednávání obou hlavních bodů programu bude probíhat za účasti zástupců Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

V doprovodném programu bude členům asociace dána možnost prohlédnout si výjimečnou výstavu Zlomená křídla, která je instalována přímo v prostorách fakulty.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*