Den učitelů oslaví protestem

Foto: Filozofická fakulta UJEP; archiv UJEP
  •  

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se v úterý 28. března připojí k protestní akci Hodina pravdy. Akce má upozornit na nerovné podmínky na českých vysokých školách a podfinancování zejména humanitních a společenskovědních oborů. K protestu se kromě Filozofické fakulty UJEP připojí i řada dalších filozofických a humanitních fakult napříč Českou republikou.

„Problém, který je aktuálně řešen, se netýká jen akademických pracovníků a jejich nízkých mezd v porovnání s ostatními fakultami, ale velmi úzce souvisí i s marginalizací humanitních a společenských věd a jejich významu pro společnost obecně. Jsem proto velice ráda, že si tuto situaci uvědomují i naši studenti, kteří nám vyjádřili svou podporu,“ komentuje děkanka filozofické fakulty profesorka Michaela Hrubá.

Akademická obec Filozofické fakulty UJEP se sejde v 12:00 hodin v amfiteátru Kampusu UJEP, aby otevřeně a veřejně diskutovala o nedůstojných platových podmínkách, které na filozofických a dalších humanitně zaměřených fakultách dlouhodobě panují. Po diskuzi se vydají zástupci FF UJEP do Prahy, kde se od 15:00 hodin připojí k protestnímu pochodu z náměstí Jana Palacha k soše T. G. Masaryka před Pražským hradem.

Protestní akce navazuje na dlouhodobé snahy Asociace děkanů filozofických fakult, která na nedůstojné podmínky na filozofických a dalších humanitně zaměřených fakultách opakovaně upozorňuje MŠMT. Podfinancování filozofických fakult dopadá zejména na zaměstnance fakult, jejichž platy neodpovídají jejich kvalifikaci a jsou mnohdy hluboko pod minimální mzdou.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*