Dětské Café Nobel: Vinnetou by se divil!

Mnozí Apači nebo Siouxové by se opravdu hodně divili, co o nich psal třeba Karel May. Život Indiánů před příchodem Evropanů a během osidlování Západu byl úplně jiný. V úterý 7. března o tom bude na Café Nobel Bez kofeinu v ústecké kavárně Fokus kafe vyprávět Markéta Křížová, odbornice na indiánské kultury Ameriky.

Povídání se zaměří především na nejčastěji tradované „mýty“ a představy o Indiánech. Bude se věnovat i jejich současné situaci. Během 20. století se totiž život původních obyvatel Nového světa v mnohém změnil. Opouštějí rezervace, studují na univerzitách, podnikají a angažují se v politice. Na svou minulost a tradice však nezapomínají.

Markéta Křížová je historička a etnoložka ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty UK v Praze. Kromě Indiánů se zabývá koloniálními dějinami Ameriky, především vztahy původních obyvatel

a Evropanů, splývání kultur na území Nového světa, a také dopady setkání
s americkou realitou na evropské vnímání sebe sama a evropskou vědu. Pobývala na terénním výzkumu v indiánské rezervaci White Earth v Minnesotě. Je autorkou nebo spoluautorkou několika knih: Ideální město v divočině
(o katolických a protestantských misiích na americkém území), Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky, Otroctví v Novém světě v 16. – 19. století nebo Dějiny Střední Ameriky.

Přednáška začne v 16:30 h. Na „bezkofeinovou“ variantu Café Nobel v kavárně Fokus kafe v Ústí nad Labem mají dospělí přístup jen v doprovodu dětí – bez nich pouze v případě, že do začátku přednášky nebude naplněna kapacita kavárny.

Místa si můžete rezervovat na adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další informace naleznete na webu cafenobel.ujep.cz.

Partnerem cyklu Café Nobel je populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium a také nakladatelství Academia.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*