Výstava závěrečných diplomových prací studentů Fakulty umění a designu

  •  

Studenti napříč 16 ateliéry Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se chystají slavnostně zakončit své studium tradiční výstavou svých závěrečných prací. Ta patří k nejdůležitějším událostem akademického roku. Tento rok se svými pracemi bude prezentovat na 120 studentů.

Závěrečné práce představují přehlídku také samotné školy jako umělecké a vzdělávací instituce. Ilustrují její svobodnou a tvůrčí atmosféru a zaměření na aktuální umělecké a designové trendy. Čerstvým bakalářům budou patřit prostory samotné budovy FUD v kampusu univerzity. Diplomovým pracím je věnována celá kulturní fabrika Armaturka spolu s velkolepým prostorem Galerie Emila Filly a Galerie Pro design. Nové prostory Domu umění v Ústí nad Labem budou celé patřit diplomovým pracím Katedry elektronického obrazu. Prezentace v prostorách dvou významných výstavních institucí je pro diplomanty symbolickým vyústěním jejich studia na svobodnou uměleckou půdu. Propojení a dlouhodobá spolupráce s těmito institucemi charakterizuje jeden z významných cílů fakulty, tedy intenzivně se podílet na zkvalitnění kulturního a společenského života v Ústí nad Labem.

Vernisáž výstavy Diplomky 16 proběhne ve středu 1. června 2016 od 18 hodin v Domě umění Ústí nad Labem a zahájí ji děkan fakulty doc. Mgr.A. Pavel Mrkus. Výstava v Armaturce spolu s  afterparty bude následně otevřena v 19 hodin. Výstava bakalářských prací v budově Fakulty umění a designu v kampusu UJEP bude otevřena ve stejný den od 14 do 19 hodin.

DIPLOMKY 16
2. 6. – 28. 6. 2016
vernisáž 1. 6. 2016 v 18 hod. v DUÚL

Armaturka / Galerie Emila Filly, Pro design
Jateční 49
bus 9, 17 – Sigma; 27 – Tesla
út – pá 10– 18 hod., so 13 – 17 hod.

Dům umění Ústí nad Labem
Klíšská 129a
bus 9, 17, 27, 52, 58, 59 – Klíše lázně
út – pá 10 – 18 hod., so 13 – 17 hod.

Fakulta umění a designu UJEP
Pasteurova 9
bus 11, 52, 58, 59 – Kampus
út – pá 10 – 18 hod., so 13 – 17 hod.
do 16. června 2016

 

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*