Díra je problém, ale i nová šance pro centrum města

  •  

„Díra“ na Mírovém náměstí je vředem města v samém jeho centru. Investor nerealizované stavby a majitel pozemku ignoruje dlouhá léta výzvy k řešení a torzo základů neexistující budovy hyzdí centrum města dlouhou řadu let. Jako téma pro zisk voličských hlasů si díru vybralo hnutí PRO!Ústí s peticí za vyvlastnění pozemku a její odstranění slibují i další strany.

Ústecké fórum občanů nyní zveřejnilo ucelenou koncepci řešení zablokovaného území v centru města. Autor koncepce, městský zastupitel a místostarosta Severní Terasy Pavel Dufek prosazuje odkup pozemku a dostavbu moderního městského multifunkčního domu.

Proč jste odmítli iniciativu a petici PRO!Ústí vyvlastnit „díru“ na Mírovém náměstí?

Jejich nápad je nereálný. Chtějí změnit využití stávajícího pozemku s dírou v územním plánu. Ten v lokalitě připouští stavbu sloužící ke komerčnímu využití. PRO!Ústí chce změnu využití na park, na plochu veřejné zeleně. Změna v územním plánu je minimálně na dva až pět let a v tomto případě, kdy má majitel platné stavební povolení, by proces změny trval mnohem déle. Pokud by se změna řešila až v novém územním plánu, je řešení v nedohlednu. Vlastníkovi by se musely tak jako tak vyplácet náhrady za rozdíl ceny hodnoty pozemku, za zmařenou investici a možná i náhrada ušlých zisků. A přitom by pozemek stejně vlastníkovi zůstal, na městský park by nedošlo a liknavý investor by na svém nevzhledném pozemku díky PRO!Ústí výrazně vydělal.

Ale je tu přeci navrhovaný proces vyvlastnění…

Vyvlastnění je krajní řešení s nejistým koncem. Zákon přesně vymezuje, kdy a za jakých podmínek je vyvlastnění možné. Jde o velmi složitý a dlouhodobý proces na, odhadem, deset až dvacet let. A neznamená to sebrání pozemku majiteli bez náhrady. Vždy je s ním spojena kompenzace v cenách v místě a čase obvyklých, a bude-li se majitel bránit u soudu, připočtěte pět nebo i patnáct let navíc. Viz kauza vyvlastňování pozemků na trase budované dálnice D11, které trvalo více než 20 let, a stát nakonec musel majitelce stejně vyplatit vysoké náhrady. Ale v tomto případě byla veřejným zájmem dálnice, pochybuji, že by soud park v centru města s rozměry díry 43 x 43 m uznal dostatečným veřejným zájmem k vyvlastnění.

Co tedy UFO navrhuje?

Jsme jednoznačně pro jednání s majitelem díry a hledání oboustranně přijatelné ceny k odkoupení. Po vykoupení by město mělo budovu dostavět samo. Je jasné, že návrh PRO!Ústí by stál město mnohem více peněz než odkup pozemku za smluvní cenu.

K čemu by taková budova sloužila?

Město si pro některé své odbory a příspěvkové organizace či společnosti vlastněné městem pronajímá komerční prostory za tržní ceny. Ty nejdražší pronájmy vyjdou na cca 7 milionů korun ročně. Navíc by v objektu mohly být komerčně využitelné prostory k pronajímání, v posledním patře třeba vyhlídková restaurace, fotovoltaika, prodejní prostory. Město také potřebuje prostory pro datacentrum nebo moderní dohledové centrum kamerového systému. To vše a mnoho dalšího by pak mohlo v budově být umístěno. A především by se odstranila ostudná díra a přirozeně uzavřel prostor náměstí.

Stále si využití domu nedovedu představit. Můžete být konkrétnější?

Mohu. Například v přízemí může být přesunuté Informační centrum města, za které město nyní platí nájem ve Zdaru, a komerční prostory k pronájmu, v dalším podlaží může být sociální odbor, který přemístíme z PB centra, a ušetříme tak velké nájemné, další podlaží by mohla obsadit městská IT servisní organizace Metropolnet, opět s úsporou nájemného přesunutá z PB centra, dále moderní dohledové centrum kamerového systému městské policie, datové centrum a další odbory. V pronájmu by zde mohl mít kanceláře i Ústecký kraj, který jich má nedostatek, a další soukromé subjekty. A na střeše může být atraktivní vyhlídková restaurace, na zbylé ploše pak městská fotovoltaika.

Zní to dobře, ale kde město získá prostředky na realizaci?

S vlastníkem „díry“ budeme jednat o odkupní ceně. Ta bude záležet na statickém posouzení stávající betonové konstrukce. Podle našich propočtů se celkové náklady na realizaci blíží částce 350 milionů korun včetně odkupu díry s pozemkem. Financování je možné formou úvěru s odkladem splatnosti deset let a pak splatností deset let, a to s tím, že celou investici by bylo možné umořit jednorázově kdykoliv v průběhu splácení úvěru. Město si může na projekt ročně odložit z rozpočtu třicet milionů do vytvořeného fondu a za deset let může investici jednorázově uhradit. Navíc desetiletá úspora na nejvýznamnějších nájmech je cca 70 milionů korun a spolu s očekávanými příjmy z pronájmů by si nový dům z jedné čtvrtiny sám na sebe vydělal. Pokud město do takové investice půjde, bude mít nejen ekonomickou návratnost a společenskou účelnost, ale dojde i k odstranění letitého vředu.

Není to příliš ambiciózní plán v době inflační a energetické krize.

Nelze se na plán Ústeckého fóra občanů dívat pohledem jen roku 2022. Město dlouhodobě stagnuje, protože nestaví, nerozvíjí služby, vždy je spousta důvodů brzdit, méně už je odvahy. Bez ní bude předvolebním tématem v roce 2026 nebo 2030 opět díra v centru. Sedí-li ekonomika projektu, pak už je jen na politickém rozhodnutí, zda místo jámy bude na Mírovém náměstí stát moderní městský multifunkční dům.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*