Dlouholetý ředitel ústecké vysokoškolské knihovny Ivo Brožek zemřel

  •  

V pátek zemřel po delší nemoci ve věku 67 let Ivo Brožek bývalý ředitel Vědecké knihovny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Většinu své profesní dráhy spojil Ivo Brožek s vysokoškolským knihovnictvím, od roku 1984 působil jako vedoucí Ústřední knihovny Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, posléze se podílel na přípravě celouniverzitní knihovny, jejíž se stal v roce 2012 ředitelem. Byl autorem četným odborných článků, vystoupení na konferencích, ředitelem projektů. Aktivně působil ve svazu knihovníků a informačních pracovníků, v Asociaci knihoven vysokých škol, byl členem hodnotících komisí programu Veřejné informační služby knihoven.

Za svou práci obdržel mnohá ocenění jak na ústecké univerzitě, tak ze strany odborné veřejnosti. V roce 2001 mu byla předána mimořádná Cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost a v témže roce pamětní list rektora UJEP za významný podíl na rozvoji ústecké univerzity. V roce 2003 obdržel medaili Z. V. Tobolky za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví, v roce 2006 medaili Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za podíl na jejím rozvoji. V roce 2014 se dočkal dalšího univerzitního ocenění, udělení pamětního listu rektora UJEP při příležitosti šedesáti let činnosti vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem a zároveň získal prestižní Cenu českých knihovníků za celoživotní přínos českému knihovnictví a podporu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Pod jeho vedením obdržela Vědecká knihovna UJEP ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii „Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“, a to „za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově knihovny“.

Ivo Brožek se narodil 7. 1. 1951. V roce 1974 absolvoval obor vědecké informace a knihovnictví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1974-1977 byl zaměstnán v oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby Krajského ústavu národního zdraví v Ústí nad Labem. V roce 1984 nastoupil na místo vedoucího knihovny Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, kde působil do roku 2012. Následně byl jmenován ředitelem nově vzniklé Vědecké knihovny UJEP, kterou vedl do konce dubna 2016.

Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 22. února v 11:00 h v obřadní síni starého krematoria v Ústí nad Labem-Střekově.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*