Dny vědy a umění doplňuje soutěž filmů v angličtině

  •  

Na katedře anglistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vymysleli způsob, jak propojit vysokoškolskou výuku se zábavnou formou učení. Vše vzniklo v rámci předmětu, který vede americký pedagog Anthony Laue.

Anthony Laue se v minulosti proslavil i režírováním filmu Aussig (2010), který pojednává o životě na akademické půdě. Právě jeho režírování se stalo inspirací pro mnoho studentů. Tak vznikl Short Students‘ Film Contest – Soutěž krátkých studentských filmů.

Studenti, kteří se dobrovolně přihlásí do předmětu vyučovaného Antony Lauem, pracují v průběhu vzniku filmu s reálnou angličtinou, neboť vše od návrhů až po finální úpravy probíhá v anglickém jazyce. Tím pádem si svoji znalost angličtiny procvičují a upevňují jednak písemnou formu v podobě skript, poté v debatách s Tonym nad tématem filmu. Na závěr sami natáčí cizojazyčný krátký snímek.

Tento rok se pořádá již 4. ročník soutěže a přihlášeno je celkem 6 studentských týmů, z nichž jeden se skládá ze zahraničních studentů studujících na UJEP v rámci programu Erasmus+. Filmová témata mají jedno společné, všechna komunikují život vysokoškoláka – strach ze zkoušek, ztracenou a bolavou lásku, šikanu či bláznovství, objevila se ale také parodie o vraždě.

Scénáře vycházejí z vlastních myšlenek a nápadů studentských tvůrců a logicky celkově odráží také jejich osobnosti.

Vítězství v soutěži je krom prožitku úspěchu a ohodnocení vlastní práce motivováno také příjemnou finanční odměnou pro první dva nejlepší filmy. Ty vybírá porota tvořená zástupci děkanátu pedagogické fakulty a její katedry anglistiky.

Soutěž je letos realizována jako součást univerzitního festivalu Dny vědy a umění. Promítání přihlášených filmů se uskuteční v kině Hraničář dne 17. května 2017 od 10:00 h. Zúčastní se ho přibližně 200 studentů z gymnázií v Ústí nad Labem.

„Pro příští léta bychom právě tyto studenty chtěli vyzvat, aby se k nám přidali a pokusili se sami krátký film natočit. Chtěli bychom tak posílit spolupráci mezi fakultními studenty a studentskými třídami na gymnáziích,“ říká Anna Havelková, PR pracovnice PF UJEP.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*