Do škol míří peníze na nutné opravy

  •  

Do ústeckých mateřských a základních škol zamíří ještě o prázdninách a na začátku školního roku 20 milionů korun na různé investice. Opravovat se za ně budou nejvážnější závady, například podlahy nebo střecha.

„Již před časem jsem zadal odboru zpracování nejpalčivějších problémů v objektech našich ZŠ a MŠ na tři roky, tedy do roku 2018 s tím, že předpokládáme i v těchto letech opět navýšení objemu financí o 20 milionů každý rok, při dobrém výsledku hospodaření města,“ řekl náměstek primátorky Jiří Madar. Podle něho je v této oblasti je výrazné podfinancování a zanedbání objektů z předchozích let. „Odhadem by město potřebovalo okolo 400 milionů korun, aby mohlo dostat objekty do stavu, jaký si všichni představují,“ doplnil náměstek Madar.

Kvůli závazkům a splátkám půjčky je realita a možnosti města mnohem nižší. „Osobně jsem ráda, že se podařilo objem financí navýšit a snad budeme moci postupně napravit ty nejpalčivější problémy v našich školách, hlavně tam, kde máme negativní stanoviska organizací státní správy,“ řekla primátorka Věra Nechybová.

Všem ředitelům město rozeslalo zpracovaný seznam s návrhy odboru na jednotlivé akce, které jsou skutečně nejpalčivějšími problémy tak, jak je vnímá odbor. Mezi nimi je například ZŠ Hlavní, kde by se měly opravit podlahy v učebnách a na chodbách, které jsou v havarijním stavu. Opravy budou za 1,5 milionu korun. Opravy střešní krytiny pavilonu I. stupně za milion korun se dočká ZŠ Rabasova. Zamezeno tak bude neustálému zatékání. V ZŠ Vojnovičova by měla být opravena střecha tělocvičny a přístupového schodiště. V ZŠ Hlavní, MŠ Vinařská, MŠ Pastelka budou vyměněna okna. Ve školách budou opraveny ploty i mnohé další věci.

Navržené akce budou probíhat v součinnosti s odborem, jelikož se díky pozdějšímu schválení financí nepodaří realizovat akce o prázdninách a budou se muset realizovat již v průběhu školního roku. V zásobníku je zatím málo projektů připravenost na investiční akce. Na jejich přípravu proto město vyčlenilo 800 tisíc korun, aby mělo z čeho vybírat v následujících dvou letech.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*