Domácí péče funguje i v době pandemie

  •  

Pandemie koronaviru mimo jiného prověřuje i to, jak funguje domácí péče. Podle jednatelky ústecké agentury domácí péče ACME Štěpánky Tomsové, která pomáhá stonat lidem doma už více než dvacet let, se systém opatření nastavený na jaře osvědčil, proto věří, že i druhou vlnu zvládnou se ctí.

Momentálně je tu druhá vlna koronaviru. Jste na to připraveni?

Ano, zásobili jsme se větším počtem ochranných pomůcek a desinfekcí. Máme i výhodu, že nastavený systém opatření v naší agentuře se během první vlny mohl ověřit, jak funguje v praxi a funguje dobře. Získali jsme cenné zkušenosti, které určitě využijeme v současné době.

Jak se v této době chrání vaše sestry a co pacienti?

Každá nosí roušku či respirátor, jednorázové rukavice a ochranné brýle. Vybavené jsou i desinfekcí. Všechny klienty ACME jsme vybavily textilní rouškou s návodem jak se o roušku starat.

Nehrozí, že se kvůli nákaze koronavirem nebo karanténě sestřička nedostaví?

Máme nastavený mimořádný režim. Zdravotní sestry z terénu se mezi sebou nesetkají a ani s vedením agentury. Kancelář je rozdělena na dvě skupiny, které se nepotkávají.  Máme štěstí, že žijeme v digitální době. Všichni zaměstnanci ACME nařízení respektují a pracují s odhodláním a s neuvěřitelným nasazením.

Všechny nás více či méně zasahují různá omezení. Jak ta omezení snáší klienti?

Velké procento klientů veškerá omezení snáší dobře, zdravotní péči jsme neomezili, s praktickými lékaři jsme ve spojení, což je výhoda.  Můžeme tak rychle reagovat na změnu zdravotního stavu klienta a lékaře o aktuálním zdravotním stavu informovat. Samozřejmě nelze opomenout klienty, kteří špatně snáší odloučení od rodiny. Myslím, že zdravotní sestřičky u těchto klientů odvádí dobrou práci a jsou jim oporou.

A co sestřičky, jsou pro ně omezení nějak limitující při jejich práci?

Jediné omezení, které jim vadí, je omezený sociální kontakt mezi sebou. Ke své práci přistupují profesionálně i přesto, že mají strach o sebe a své blízké. Vybraly si pomáhající profesi.

Přibližte, koho se domácí péče týká a jak funguje?

Pomáháme všem, od dětí po seniory. Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči potvrdí zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař anebo praktický lékař pro děti a dorost. Funguje to tak, že domů za pacienty dochází zkušená zdravotní sestra a provádí zdravotní úkony, které určí praktický lékař nebo specialista. Domácí péče je zdarma, hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

A co domácí péče obnáší?

Záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta. Naše sestřičky aplikují inzulín, i učí diabetiky, aby to časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy stomií (vývodů z těla). Pomáhají celé rodině s péčí o dlouhodobě nemocného a radí, jak se o svého blízkého člena starat. Zkušenosti máme také s hospicovou péčí. Zajišťujeme návštěvu a vyšetření paliativním lékařem v domácím prostředí. Pečujeme i o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem či infuzní pumpou.

 

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03 Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Tel. 475 216 331


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*