Domácí péče vám pomůže po úrazu i koronaviru

  •  

Vedle domácí zdravotní péče a hospicové péče nabízí ústecká agentura domácí péče ACME také rehabilitační a ergoterapeutickou péči v domácím prostředí. Podle ergoterapeuta domácí péče ACME Ondřeje Vacka je domácí rehabilitace a ergoterapie vhodná pro pacienty všech věkových kategorií, kteří vyžadují krátkodobou pomoc v době rekonvalescence po akutních operačních výkonech, úrazech, ale také po prodělání nemoci covid-19.

Agentura domácí péče poskytuje i rehabilitaci a ergoterapii. V čem tyto služby spočívají?

Rehabilitace je jeden ze základních medicínských oborů zabývající se znovuzařazením jedinců do aktivního života po poškození nemocí, úrazem či při přítomnosti vrozené vady. Ergoterapie je podobor rehabilitace, který prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností.

Pro koho je domácí rehabilitační nebo ergoterapeutická péče vhodná?

Naše péče je vhodná pro jedince jakéhokoli věku s různým typem postižení. Preferujeme však dospělé klienty po úrazech, operacích a s onemocněními, které klienty omezují v samostatnosti.

Jak přesně cvičení probíhá?

S klientem zahájím cvičení, které je individuálně specifikováno podle anamnézy. Cvičení má v budoucích týdnech postupně se zvyšující náročnost podle fyzického stavu klienta. V případě, že se stav klienta nezlepšuje a blíží se vyčerpání žádanky od lékaře, osobně zavolám praktickému lékaři a domluvím se s ním na prodloužení péče. V případě, že se stav zlepšuje a klient začíná být samostatný, edukuji ho v dalších možných cvicích a ošetřovatelskou péči ukončuji. Cílem ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti klienta, proto se snažím o poradenství v terapiích, které napomůže zlepšování i bez mého dohledu.

Kromě rehabilitace a ergoterapie nabízíte i postcovidovou terapii. Pro koho je určená?

Jak už z názvu terapie vyplývá, je vhodná pro klienty, kteří proděli onemocnění covid-19. Většina klientů, kteří jsou postiženi postcovidovým syndromem trpí následujícími příznaky – kašel, dušnost, zvýšená únava, bolesti hlavy, zad a hrudníku, nespavost, poruchy soustředění a spousty dalšími vedlejšími symptomy.

Co terapie lidem s postcovidovým syndromem přinese a jak probíhá?

Základním cílem je posílení imunity, toho dosáhneme tak, že klientovi podáváme vysoké dávky vitamínu C, antioxidanty, detoxikanty a také vitamín D. Velice důležitý je také pitný režim. V rámci rehabilitace využíváme dechovou a cévní gymnastiku – jedná se o edukaci správného dýchání s důrazem na posílení dýchacích svalů a celkové fyzičky jedince. Zařazeny jsou i jednoduché cviky sloužící k podpoření žilního návratu stagnující krve z dolních končetin. Při zlepšování stavu klienta je důležité zvyšovat náročnost cviků.

Kdo má nárok na tuto péči?

Domácí péče je indikována odborným či praktickým lékařem, který vypíše žádanku – takzvaný FT poukaz. V rámci poukazu jsou uvedeny požadované cvičení a terapie, které mají být rehabilitačními pracovníky provedeny. Já jako rehabilitační pracovník dostanu základní informace o klientovi, jako je jméno, adresa, telefon, ale především kód požadované péče a také počet návštěv. Klienta oslovím a domluvím se s ním na návštěvě. Při první návštěvě odeberu klientovi anamnézu, podám mu základní informace o péči, která ho čeká.

Kontakt:

ACME – Domácí péče, s.r.o.

Telefon: 475 216 331, 475 216 582

Mobil: 775 261 110, 774 410 715

E-mail: info@acmepece.cz

www.acmepece.c


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*