Domácí zdravotní péče pomáhá nemocnému a ulehčí rodině

  •  

Máte nemocného člena rodiny, který potřebuje ošetřovatelskou péči?  V Ústí nad Labem a okolí se můžete s důvěrou obrátit na agenturu domácí péče ACME. „O pacienty v domácím prostředí u nás pečují kvalifikované zdravotní sestry, které jsou pacientům na doporučení lékaře k dispozici i o víkendu,“ přibližuje jednatelka ACME Štěpánka Tomsová a dodává, že domácí zdravotní péče je hrazená veřejného zdravotního pojištění.

Koho se domácí péče týká a jak funguje?

Pomáháme všem, od dětí po seniory. Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči může potvrdit zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař anebo praktický lékař pro děti a dorost. A funguje tak, že domů za pacienty dochází zkušená zdravotní sestra a provádí zdravotní úkony, které určí praktický lékař nebo specialista.  Díky tomu se nemocní mohou léčit se v pohodlí domácího prostředí a nemusí trávit dlouhé dny hospitalizací v nemocnici nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné.

Co všechno domácí péče obnáší?

To určuje celkový zdravotní stav pacienta. Naše sestřičky aplikují inzulín, ale i učí diabetiky, aby to časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy stomií (vývodů z těla). Pomáhají celé rodině s péčí o dlouhodobě nemocného a radí, jak se o svého blízkého člena starat. Zkušenosti máme také s hospicovou péčí. Zajišťujeme návštěvu a vyšetření paliativním lékařem v domácím prostředí. Pečujeme i o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem či infuzní pumpou.

Poskytujete i jiné služby?

Ano, zapůjčujeme klientům zdravotnické pomůcky jako chodítka, klozetová křesla, podložní mísy, a podobně. Jsme připraveni vždy ochotně odborně poradit, pomoci zvládnout adaptaci na domácí prostředí při dlouhodobé nemoci.

Je rozdíl mezi domácí zdravotní péčí a pečovatelskou službou?

Domácí zdravotní péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry a pečovatelská služba patří do sociálních služeb a poskytují ji v domácím prostředí pečovatelky. Pečovatelskou službou se rozumí například donáška obědů, léků nebo poskytnutí základní hygieny. Domácí zdravotní péče, kterou poskytuje ACME, pomáhá klientům k brzkému uzdravení.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*