Fakulta zdravotnických studií má po osmi letech nového děkana

Foto archiv UJEP, autor Josef Růžička
  •  

Novým děkanem Fakulty zdravotnických studií UJEP se stal dvaatřicetiletý Michal Vostrý, který se stal nejmladším děkanem ústecké univerzity. Přebírá fakultní žezlo po nestorovi UJEP docentovi Zdeňkovi Havlovi, který fakultu vedl od roku 2015.

Nový děkan jednoho protikandidáta, profesora Stanislava Nováka. Stoprocentní volební úspěch Michala Vostrého, který získal hlasy všech senátorů fakulty, vygeneroval novému děkanovi silný mandát i startovací pozici pro převzetí fakulty po zkušeném manažerovi i silné osobnosti.

„Rád bych především poděkoval svému předchůdci za jeho dlouholetou práci a nasazení, které fakultě věnoval. Zvolení do role děkana pro mě znamená velkou výzvu a zároveň čest. Těším se na spolupráci s kolegy a studenty, a na to, čeho budeme moci společně dosáhnout ve prospěch naší fakulty,“ říká Michal Vostrý.

Bývalý proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Fakulty zdravotnických studií UJEP Michal Vostrý se odborně zaměřuje na komprehenzivní přístupy u stárnoucí populace s ohledem na neurodegenerativní onemocnění. Do popředí svého zájmu staví především jedince s Alzheimerovou nemocí nebo jedince s mentálním postižením. S ústeckou univerzitou ho pojí již 12 let.

„Svoje zvolení vnímám jako příležitost podílet se na dalším rozvoji naší fakulty a pokračovat v dobré práci, kterou jsme dosud vykonali. Máme před sebou mnoho výzev, ale jsem přesvědčen, že společně, jako fakulta, je dokážeme překonat. Budeme spolupracovat s relevantními partnery na zlepšení výuky, budeme podporovat výzkum a inovace, a budeme se snažit o posílení našich vazeb s odbornou veřejností a praxí v oblasti zdravotnických studií,“ dodává nový děkan.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*