Fakulta životního prostředí pořádá Arktický festival

  •  

Již III. ročník Arktického festivalu – Dnů arktické a české kultury a vědy, pořádaný Institutem Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy na FŽP UJEP, vyvrcholí v příštím týdnu řadou akcí v Praze a v Ústí nad Labem.

Ve dnech 7. až 9. září proběhne hlavní část programu Arktického festivalu 2020–2021. Jeho hlavním cílem je prohlubování již existujících kontaktů mezi českými a arktickými vědci a umělci, i navazování spolupráce mezi novými partnery.

Odborná i laická veřejnost může díky festivalu proniknout do výsledků práce českých a severských vědců v arktickém výzkumu a v neposlední řadě poznat společné česko-arktické kulturní a vědecké aktivity v Česku a v Arktidě. Díky tomu může získat povědomí o kultuře a historii arktických národů a vychutnat si jejich jedinečnost.

„Festival se zkrátka snaží ukázat, jak avantgardní kultura dokáže vyvolat zájem médií o vědecký výzkum v Arktidě, jak lze vědu přiblížit neodbornému publiku i jak může zájem veřejnosti ovlivnit přístup zúčastněných stran k poskytování a zvyšování finančních prostředků na další vědecký výzkum,“ říká polárník Zdeněk Lyčka, hlavní tvůrce programu Arktického festivalu a koordinátor všech dosavadních ročníků Arktického festivalu.

Na rozdíl od předchozích ročníků, pořádaných Centrem polární ekologie JČU v Českých Budějovicích, se letos stal hlavním organizátorem mladý, ale úspěšně se rozvíjející Institut Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy, který je již téměř dva roky součástí Fakulty životního prostředí UJEP. Během té doby se stal důležitým článkem sítě předních českých pracovišť věnujících se výzkumu polárních a subpolárních oblastí.

„Zájemci o chladný sever Země budou mít možnost navštívit v pražském Paláci Akropolis a v prostorách Kampusu UJEP odborné konference v angličtině i v českém jazyce, prezentaci knih se severskou tématikou, vernisáže výstav, hudební festival, promítání filmů a řadu dalších zajímavých akcí,“ zve na Arktický festival Richard Pokorný z FŽP UJEP, vedoucí Institutu Julia von Payera.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*