FOTO: Ministr si prohlédl ústeckou nemocnici z heliportu

  •  

Ministr zdravotnictví České republiky Miloslav Ludvík si přijel prohlédnout ústeckou Masarykovu nemocnici, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které sdružuje společnost Krajská zdravotní.

Do Ústí nad Labem ministr přijel se svou náměstkyní Lenkou Teskou Arnoštovou. Během návštěvy si prohlédl nemocniční pavilony i z heliportu, ze střechy budovy B. Ministra v nemocnici doprovázel náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák a předseda představenstva Jiří Novák.

Ve vědecké knihovně Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní ministr zdravotnictví diskutoval s vedením a  managementem společnosti, s řediteli zdravotní péče a hlavními sestrami nemocnic Krajské zdravotní a přednosty klinik Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Stanislav Rybák přiblížil, z pozice zástupce jediného akcionáře, současné postavení Krajské zdravotní jako největšího poskytovatele zdravotní péče a zaměstnavatele v Ústeckém kraji.

„Snažíme se vytvářet podmínky pro to, aby Krajská zdravotní fungovala na úrovni odpovídající 21. století. Tam, kde nestačí prostředky ze zdravotního pojištění, což jsou především investice, kde Krajská zdravotní dosahuje na různé dotační tituly, kraj přispívá na její spolupodíly,“ řekl mimo jiné Stanislav Rybák. „V Krajské zdravotní máme spoustu špičkových odborníků, z nichž řada je známá i na úrovni České republiky a mnoho z nich i v zahraničí. Jsme rádi, že Krajská zdravotní může poskytovat velice kvalitní zdravotní péči obyvatelům Ústeckého kraje a v některých případech i mimo něj, jako tomu je např. u Komplexního onkologického centra v Chomutově, jehož služby využívají i obyvatelé Karlovarského i Středočeského kraje,“ dodal.

Ministru zdravotnictví Krajskou zdravotní představil v podrobné prezentaci generální ředitel Petr Fiala a ministr poté přítomné informoval o některých připravených krocích v rezortu.

„Od 1. července dostanou přidáno sestry u lůžek, které pracují ve směnách. Peníze pošleme jako dotační titul kraji a přes něj se budou rozdělovat. Základní podmínkou vyplacení peněz je, že platy narostou o dva tisíce korun, aniž se na jedné straně dá a na druhé vezme. To znamená, že v žádném případě nesmí poklesnout příjem. Ty dva tisíce zatím kalkulujeme včetně odvodů, takže sestra by je opravdu měla dostat,“ sdělil mimo jiné ministr Miloslav Ludvík.

„Úhradová vyhláška pro rok 2018, protože sdílím názory kolegů – ředitelů nemocnic, by tentokrát měla pokrýt všechny personální nárůsty tak, jak budou kopírovat, předpokládám, nárůsty ve státem řízených nemocnicích,“ zmínil před zahájením jednání se zdravotními pojišťovnami o podobě úhradové vyhlášky pro příští rok ministr, který do vlády přišel loni v listopadu z postu ředitele Fakultní nemocnice v Motole, v jejímž čele stál od roku 2000. „Prioritou bude pokrýt platy a centrickou péči,“ zdůraznil poté, co specifikoval, jak bude celkový předpokládaný nárůst příjmů do zdravotnictví v roce 2018 ve výši 12,5 miliardy korun přerozdělen. Desetiprocentní navýšení platových tarifů přitom spolkne 8 miliard a již zmíněné navýšení sestrám další 2 miliardy korun.

Zástupci vedení Krajské zdravotní projevili rovněž trvající zájem společnosti vybudovat v ústecké Masarykově nemocnici, při stávající kardiologické klinice, kardiochirurgické pracoviště a získat statut Komplexního kardiovaskulárního centra. V diskuzi s ministrem zdravotnictví projednávali podmínky, za kterých je možné tohoto prioritního cíle dosáhnout.

„Na rozdíl od zbytku republiky není kardiochirurgické pracoviště na území Ústeckého kraje, ani na území sousedních krajů Libereckého a Karlovarského. V Praze je pět Komplexních kardiovaskulárních center a na severu i západě Čech, vyjma Plzně, zcela chybí. Každý rok zbytečně zemře pět až deset pacientů z našeho regionu, kteří se nedočkají kardiochirurgické operace v Praze. To se musí změnit. Vynaložíme veškeré úsilí na vybudování kardiochirurgie a následného získání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra. Obyvatelé Ústeckého kraje si to zaslouží,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*