Fotografie hradu Střekova (kol. 1900)

  •  

Fotografie původně sloužily jako geografická učební pomůcka v městské reálné škole v Litoměřicích a do ústeckého muzea se dostaly v roce 1962.

Výrazná silueta zříceniny hradu se nachází na strmé skále nad pravým břehem řeky Labe.  Hrad vystavěl z pověření krále Jana Lucemburského (1296–1346) Pešík z Veitmile jako vojenskou oporu královské moci a kontrolní bod na suchozemské a labské vodní cestě. Nahradil tou dobou již zaniklý královský hrad v Ústí nad Labem. Pešíkovi z Veitmile byl udělen v roce 1319 lénem, avšak ještě téhož roku přešel do rukou pánů Vartemberka, kteří ho vlastnili až do konce 14. století. V 15. století se zde střídalo více majitelů. Přestavby se hrad dočkal za Glaců ze Starého dvora. V 16. stol. byl hrad několikrát přestavován a r. 1599 přešel do svobodné držby. Od r. 1615 hrad patřil roudnické větvi Lobkoviců a tento rod jej s malou přestávkou v období nacismu a komunismu drží dodnes.

V průběhu třicetileté války byl hrad několikrát pobořen a vypálen. Poslední jeho vojenské využití bylo v sedmileté válce. Díky romantickému zájmu o zříceninu zde byla roku 1830 zřízena restaurace. Jádro hradu mělo protáhlý pětiúhelný obrys. V jeho nároží se na nejvyšším místě tyčí okrouhlý bergfrit a v druhém nároží stávala menší okrouhlá věž. Středy delších stran zajištovaly polookrouhlé, dovnitř otevřené bašty a do aktivní obrany se zapojily i vysunuté zaokrouhlené nárožní části obdélného dvouprostorového paláce. Užití prvků aktivní obrany je zde značně nefunkční, jelikož dostatečnou bezpečnost zaručovaly skoro kolmé skalní stěny. Jednalo se spíše o ukázku moci a reprezentaci. Hrad Střekov patří k nemnoha stavebním památkám v Ústí nad Labem dochovaným z období středověku.

Muzeum města Ústí nad Labem


  •  

1 komentář u Fotografie hradu Střekova (kol. 1900)

  1. Dobrý den, prosil by zda by dostal informaci o knize Petra Štěpánka -Tak to bylo na Ústecké (dodatek neznam?)jsou tam fotografie starého Ústí n.L Děkuji za pochopení s úctou Pavel Mareš

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*