Integra jam probudí městské sady k životu. Letos po dvanácté

  •  

Areál  Městských sadů  ožije.  Ve středu 16. září se tu uskuteční od 9:30 do 16:00 hodin dvanáctý ročník umělecko-integračního festivalu zaměřeného na integraci marginalizovaných skupin.

„Letošní dvanáctý ročník má v podtitulu umění v pohybu – pohyb v umění a naším cílem je doslova rozpohybovat všechny zúčastněné k tvůrčí činnosti,“ říká Jitka Kratochvílová, jedna ze dvou hlavních organizátorek akce.

Integra jam probíhá ve veřejném prostoru města, tentokrát opět v Městských sadech, v blízkosti univerzity i nedaleko centra, a opakovaně tak zprostředkovává místo i příležitost pro setkávání, komunikaci a tvorbu nejrůznějších skupin společnosti: dětí, dospělých i seniorů s hendikepem i bez něj. Všichni zde společně tvoří, komunikují, poznávají nové prostředí i nové způsoby a možnosti tvůrčího, pohybového i výtvarného vyjádření.

Umělecko‐integrační festival Integra jam, který pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, je součástí projektu Učíme se učit spolu. Cílem festivalu je tak budování pozitivních sociálních vazeb při skupinových výtvarně a pohybově tvůrčích činnostech, a v souvislosti s tím integrace sociálně, mentálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti.

Autorkami úspěšného projektu a oblíbeného festivalu jsou Jitka Kratochvílová a Hana Pejčochová. Akci připravili studenti ústecké pedagogické fakulty ve spolupráci s pedagogy a odborníky z praxe.

„Festival užívá spolupráce a komunikace v průběhu výtvarné tvorby jako katalyzátoru vzájemného poznávání různých skupin obyvatel a odstraňování předsudků a bariér,“ doplňuje Hana Pejčochová.

Na jednom místě mají klienti center denní péče, sociálních ústavů, žáci speciálních základních škol, studenti vysokých škol, umělci, pedagogové, žáci a studenti základních a středních škol, děti, senioři i veřejnost možnost společně tvořit, komunikovat a poznat nové prostředí, nové lidi, nové způsoby a možnosti výtvarného vyjádření.

„Každý, kdo přijde, si může vybrat ze širokého repertoáru výtvarných aktivit či pohybových her, zapojit se do činnosti různých tvůrčích skupin, které pro ně připravili studenti katedry výtvarné kultury a katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP a umělci,“ uvádí Jitka Kratochvílová.

V letošním roce se návštěvníci mohou těšit na sérii lanových drah jako je slack line, přemostění, zkrocení divokého koně, uzlování a další lanové aktivity), které již tradičně připravili studenti katedry tělesné výchovy a sportu pod vedením Ivy Balkó. Dále jsou připraveny výtvarné dílny: Kreativní sgrafito, Vyprávěj pohybem, Little monsters, Nech to zmizet, Malující roboti, Obří bubliny, ukázky sprejování a další. Rovněž budou mít příchozí možnost proniknout do světa virtuální reality a pomocí 3D brýlí si zkusit namalovat svůj obraz. Také si budou moci vyzkoušet a zažít Hodinu malby studentů univerzity třetího věku, která bude probíhat přímo v parku.

Na podiu se představí divadlo Krabice z Teplic, zatančí členové souboru Šukar Čhaja a zahrají kapely You lie nebo Renda s piánem.

 

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*