Jak dopadla zoo při kontrole se dozvíme na podzim

  •  

V minulém týdnu proběhla v Zoo Ústí nad Labem kontrola Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

„Naše zoo je členem asociace již od roku 1994, což ji zavazuje k dodržování standardů a doporučení chovu, řídit se při přesunech zvířat zapsaných v Evropských chovných programech (EEP) vyjádřením koordinátorů, účastnit se jednání a konferencí a podobně,“ sděluje ředitel zoo Roman Končel.

Zhruba před dvěma lety začala EAZA kontrolovat a hodnotit své členské organizace na základě podrobného průzkumu, který probíhá nejprve prostřednictvím dotazníků a posléze i vlastní prohlídkou celého areálu včetně zázemí. Kontrola se týká všech oblastí, které se provozu zoo týkají, takže chovatelské práce, veterinární péče, technického zázemí a vzdělávacích aktivit. Komise postupně zkontroluje všechny členské organizace, v současné době se jedná o 300 zařízení ze 45 zemí. Do roku 2022 by měly být známy veškeré výsledky.

„Hodnocení naší zoo se zhostila komise ve složení Joni Hut z EAZA Executive Office z Holandska, Emmanuel Mouton, ředitel Réserve Zoologique de Calviac v Francii a zástupce Unie českých a slovenských zoo David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec. Ve dvou dnech proběhlo šetření v celé zoo, včetně prezentací a seznámení s jednotlivými činnostmi zoo, dále prohlídky pavilonů, expozic, chovatelského zázemí, přípravny krmiv, zooškoly a dalších zařízení. Následně bude probíhat zpracování výsledků, které bychom zhruba v květnu měli dostat k připomínkování či doplnění. Poté budou všechny informace předány výboru EAZA, který cca v září až říjnu vydá oficiální stanovisko, zda naše zoo standardy splňuje, popřípadě doporučí některé zjištěné nedostatky do určitého časového období k nápravě,“ doplňuje Roman Končel.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*