Jak se bránit rizikům digitálního věku se dozvíte na ústecké univerzitě

Student. Foto: UJEP
  •  

Třetí ze čtyř letošních workshopů v rámci programu Strategie AV21 proběhne na ústecké fakultě životního prostředí. Hostit bude odborníky na trestní právo i jazyk český.

Digitální věk s sebou přinesl převratné změny v mnoha oblastech lidské činnosti. Jedni v něm vidí naději, druzí nebezpečí. Tématu rizik spojených s novou dobou se bude věnovat workshop Jak se bránit rizikům digitálního věku, který se koná ve dnech 17.–18. 10. 2016 na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Heslo programu Strategie AV21 zní „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu.“ „Naše workshopy se snaží ukázat veřejnosti výsledky českých vědců v oblasti informatiky a jejích aplikací v různých oborech přírodních ispolečenských  věd. Jelikož nás informační technologie dnes obklopují všude, je toto téma velmi široké a zahrnuje i řadu rizik, jako jsou počítačová bezpečnost, interakce a zneužívání sociálních sítí apod. Na každém workshopu se snažíme kombinovat různá témata přednášek a přednášející z akademické i firemní oblasti. Naším cílem při pořádání této akce bylo také prezentovat zajímavé odborníky z ústeckého regionu,“ říká  Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR.

Workshop Jak se bránit rizikům digitálního věku je určen pro učitele a studenty středních škol, vysokoškolské učitele a zaměstnance firem i státních institucí, kteří se zajímají o problematiku informatiky a jejího vlivu na společnost. Organizátoři počítají s účastí cca 60 studentů a pedagogů ze středních škol. Taktéž jsou pozváni studenti UJEP.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*