Jaroslava Šamsová: Na Terase chceme postavit parkovací dům

  •  

Parkovací dům, který by částečně vyřešil největší problém Severní Terasy, by ráda v obvodu viděla komunistická zastupitelka Jaroslava Šamsová. V zastupitelstvu pracuje od roku 2010 a na podzim bude mandát obhajovat.

Jaký vztah máte k Severní Terase?

Na Severní Terase žiji již 38 let a považuji tento obvod za nejlepší z celého města. Byla jsem svědkem jeho budování a od počátečních nedostatků až po současnost mohu říci, že se zde vykonala spousta práce ke zlepšování života lidí.

Kde má tento obvod svoje plusy a mínusy?

Obvod je celkem bezproblémový, nejsou tu vyloučené lokality, jsou tu tři velké základní školy, dvě střední školy, učiliště, 3 domovy pro seniory, školky, obchody, restaurace, městská policie, kontaktní místo státní policie v kanceláři obvodu. Po celou dobu, co jsem od roku 2010 zastupitelkou, jsme se snažili o zlepšování životních podmínek na sídlištích – stavěla se hřiště pro děti, udržovala zeleň, pořádaly se akce pro různé skupiny žijící na sídlišti – pro děti ze škol, školek, z azylového domu, domovů pro seniory.  Tradicí je vítání občánků, návštěvy seniorů při životních výročích. Opravovaly se chodníky, patřící obvodu, budovala se popelnicová stání, parkoviště.

Parkoviště jsou největším problémem obvodu. Za celá léta, co sídliště existují, přibyla velká spousta aut a v současnosti je parkovacích míst velký nedostatek. Problém je v tom, že v územním plánu města nejsou vyhrazena místa, kde by se parkoviště dala vybudovat.

Dalším problémem je stav chodníků. Ty se opravují podle množství dostupných finančních prostředků. Vidím jako chybu, že se po roce 2000 prodaly skoro všechny byty do soukromého vlastnictví, a tudíž chybí zdroj příjmů. Nemluvě o přetrvávajícím problému s ruinou hotelu Máj a podobně.

Co se díky vám podařilo na obvodě ve stávajícím volebním období prosadit?

Podařilo se zajistit ve spolupráci s magistrátem sobotní a nedělní spoj linky 52. Práce v zastupitelstvu je ale týmová, bez podpory ostatních stran se neobejdete. Intenzivně se celé volební období jednalo o ruině hotelu Máj a snad se v téhle věci už blýská na lepší časy. Také jednáme o lávce přes frekventovanou silnici, která spojí hřiště na místě bývalého sektorového centra s bývalým Cílem.

A co byste chtěla prosadit pro obvod v následujícím volebním období?

Nejpalčivějším problémem Severní Terasy je parkování. Budeme prosazovat urychlení schválení nového územního plánu a vybudování parkovacího domu. Pro udržení pořádku vrátíme na sídliště státní policii. Chceme dotáhnout koncept lávky od hřiště k Cíli a najít finanční prostředky na opravy chodníků a uliček mezi domy.  (pr)

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*