Jiří Madar: Drogy a drogově závislí musí zmizet z centra města

  •  

Předsedou Ústeckého fóra občanů UFO je od doby založení hnutí MUDr. Jiří Madar, který jej dvakrát přivedl ve volbách do zastupitelstva i rady města. Do dalších voleb vstupuje s heslem „Nepřizpůsobiví se musí přizpůsobit!“.

Co si pod tímto sloganem máme představit?

Už od založení hnutí chceme zastavit a otočit trend rozšiřování vyloučených lokalit, devastace bytového fondu a životního prostředí v lokalitách, jako jsou Předlice, Mojžíř a dalších. Když jsme měli možnost pracovat na magistrátu, omezili jsme obchod s chudobou celoměstskou bezdoplatkovou zónou na bydlení, připravili demolici vybydlené ulice Na Nivách a získali prostředky pro městskou policii pro zvýšený dohled. Musíme s ostatními městy a zástupci regionu v Parlamentu prosadit zjednodušení pravidel pro rychlejší výkup a rekonstrukci zdevastovaných budov nebo zavedení systému cenových map obvyklého nájmu proti spekulacím s doplatky. Chceme pokračovat a důsledně vyžadovat dodržování standardu bydlení a občanského soužití. A to nejen na sídlištích a problémových lokalitách, ale i v centru města.

Jak chcete docílit změny?

Není jen jeden způsob, jedna cesta. Je to řada legislativních, operativních a preventivních kroků. Navýšíme počty strážníků a budeme vyžadovat důslednější postupy při řešení přestupků proti pořádku. Chceme, aby město mělo přehled o klientech úřadu práce, kteří pobírají dlouhodobě dávky a příspěvky, a budeme vyžadovat časté a důkladné kontroly v terénu. Budeme prosazovat nastavení hygienických standardů bytů a stanovení minimální plochy na osobu v domácnosti. Ne vždy je třeba nových zákonů, ale je třeba zákony uplatňovat, například navázání štědrosti státu na skutečnou sociální práci a školní docházku. K čemu by byly dávky pro rodiny, ve kterých rostou další dlouhodobě nezaměstnaní už ve školním věku?

Současné sociální programy vám nevyhovují?

Programy by měly směřovat na pracovní a hygienické návyky, na práci s dětmi, na prevenci kriminality a na schopnost udržet si bydlení. A tyhle programy mají provádět pedagogové, městští úředníci, strážníci a specialisté. Lidi, kteří znají prostředí. Nemůžeme se už spoléhat na neziskové organizace, chceme-li mít ve výsledku ve městě větší pořádek a méně nepřizpůsobivých, včetně těch drogově závislých. Ty nelze někam převážet, jak to dělají obchodníci s chudobou. Nepřizpůsobiví se prostě musí přizpůsobit. My jim v tom můžeme pomoci. Chceme vytvořit pod střechou města organizaci, která pomůže s čistotou a drobnými opravami ve městě. V té najdou uplatnění i ti, kteří tvrdí, že je žádná firma nezaměstná.

Zmínil jste drogově závislé. Jak chcete řešit problém drog ve městě?

Město problém drogové závislosti vyřešit nemůže. Co ale může a musí, to je zajistit, aby se tento problém nešířil nekontrolovaně po celém městě, nebo dokonce do škol. Chceme určitě vytlačit drogy a jejich konzumenty z centra města, a to včetně jejich „asistenčních služeb“. Lidé se už nemohou bát o zdraví a někdy o život, když jdou večer centrem města. Centrum musíme učinit bezpečnější a čistější, aby se do něj vrátil život.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*