Jiří Madar: Ústí nesmí být hlavní město obchodu s chudobou

  •  

Po zavedení opatření obecné povahy (OOP), které omezilo pobírání doplatků na bydlení nově příchozím do Ústí nad Labem ve více než dvou desítkách lokalit, uzavřeli provozovatelé dvě ubytovny. Z těch muselo během několika týdnů odejít zhruba 230 lidí.

Většina z nich dnes už nové bydlení má, jen několik rodin město zcela opustilo. Náměstek primátorky Jiří Madar (Ústecké fórum občanů) odmítá obviňování vedení města ze sociální necitlivosti a letní situaci považuje jen za začátek boje proti obchodníkům s chudobou a přílivu nepřizpůsobivých osob.

Zasáhli jste vymezením lokalit bez doplatků na bydlení spekulanty s byty pro sociální migranty tak, že „dovoz“ lidí v nouzi skončil?

To ještě ne. Máme informace, že dochází k přesunu zájmu majitelů nemovitostí z těch oblastí, na které bylo zavede-no OOP, do jiných částí města. To se netýká jen ubytoven, ale i bytů. Spekulanti je prodávají a poptávají nebo někde už realizují nákupy nemovitostí v místech, kde OOP neplatí. Aby měly zase možnost zisku, možnost přivést do města lidi, kteří by měli na doplatek nárok, a zinkasovat je.

Takže obchod s chudobou z Ústí jen tak nezmizí?

Nemáme vyhráno. Proto pracujeme intenzivně na tom, abychom měli do konce srpna připravené podklady pro zavedení OOP na celé území města. Aby tu nebyl prostor pro přesuny nepřizpůsobivých obyvatel. Pak bychom mohli ochromit ten sociální byznys, parazitování na městu a státu.

Chcete opevnit město proti přílivu lidí na dávkách tak, jak to udělali v Kladně?

Ano. To je cíl. Ale nejde o lidi na dávkách. Typů dávek je několik a mnohé jsou vypláceny správně a potřebným. Nám jde o podvody s bydlením, kterým zatím stát neumí zabránit. Hodně se to podobá fungování řízené migrace, se kterou si neví Evropa rady. Pašeráci lidí do Evropy inkasují obrovské sumy a vůbec je nezajímá, že se ti lidé někde utopí nebo působí problémy v Evropě. A naši sociální spekulanti zase nahánějí většinou problémové lidi z republiky do měst, kde jsou levné nemovitosti, připravené pro ubytování a inkasování doplatků. V těchto městech pak dál klesají ceny nemovitostí, zvyšuje se kriminalita a zhoršují podmínky pro život všech obyvatel. Proto máme, tedy Ústecké fórum občanů, vymístění takto naverbovaných nepřizpůsobivých z města ve volebním programu, přestože nás za náš zásadní postoj kritizují.

Kdo vás kritizuje? Opozice v zastupitelstvu?

Částečně opozice, ale také některé neziskové organizace a instituce. Prý když vyženeme nepřizpůsobivé, tak se jen přesunou někam jinam. Ale to je špatný pohled. To jako by říkali – Ústí bylo vybráno pro sociální experiment, kam se sestěhují nepřizpůsobiví, aby nebyli v jiných městech. Tak na to já musím říci, že musíme chránit Ústí a Ústečany, a ne všechna města a jejich obyvatele. Proč takový experiment nespustí v Praze! Tam jsou ceny nemovitostí tak vysoké, že se zde so-ciální byznys nevyplatí. Ale jen proto, že u nás jsou ceny nízké, nesmíme být hlavním městem obchodu s chudobou. Když se podívám zpětně na „kauzu ubytoven“, tak je nutno konstatovat, že na rozdíl od neziskových organizací nejvíce práce odvedli pracovníci sociálních odborů magistrátu a obvodů. Za to jim patří obrovský dík. Pracovali v nepříjemném prostředí, bez nároků na odměnu a bez demonstrací a medializace. Jsou to vesměs mladí lidé a já jejich práci obdivuji, dělat bych ji nemohl.

Ale, co když Ústavní soud rozhodne ve prospěch stížnosti senátorů a sezná plošné zavádění OOP neústavním?

Myslím, že ti senátoři asi nikdy neviděli vyloučenou lokalitu a problémovou ubytovnu a neví, co je ghetto. Ale pokud by jim Ústavní soud zapravdu dal, tak budeme okamžitě hledat jiné cesty, jak zabránit přílivu nepřizpůsobivých osob do Ústí. My tvrdíme, že normální je migrace za prací, ne migrace za dávkami.

Tvrdíte, že vinou přílivu takzvaných nepřizpůsobivých osob vzrostla ve městě kriminalita. Ale podle policejních statistik tomu tak není.

Problémem těchto statistik je, že nezahrnují drobné kriminální přečiny. Ty evidují naši městští strážníci a ti mluví jinak. A v této oblasti je za posledních pět let nárůst dvojnásobný, vztahuje se většinou na problémové lokality a kvůli tomuto trendu jsme museli výrazněji personálně i technicky městskou policii posilovat. Sice se nám daří trend obracet, ale dokud nevyřešíme problém obchodu s chudobou, výrazně nepokročíme. Ale i přes rozdílné statistické údaje – Ústí má v celorepublikovém srovnání za rok 2016 tzv. index kriminality 256, v Mostě 249, v Karviné 214. Jen Ostrava je před námi s indexem 339.

Doplatek na bydlení není v rukou města. Je nějaká možnost spolupráce s úřady, aby Ústí mělo větší vliv na výplaty, kontrolu a omezení negativních jevů?

Bohužel, není. Stát za posledních dvacet let zaspal a legislativa a dávkový systém je odtržen od reality. Jediné, co město může dělat, je vykupovat nemovitosti na okraji vyloučených lokalit a rekonstruovat je, pokud možno s dotacemi, včetně úpravy okolí. A pak v nich umožnit bydlení mladým lidem, mladým rodinám, které ještě nemají prostředky na vlastní bydlení. Nebo seniorům, kteří hledají přiměřené bydlení svým příjmům, lidem v nouzi, kteří si dokáží takového bydlení vážit a udržovat ho.

Tím se ale nezabrání spekulacím s doplatky na bydlení.

Nezabrání zcela. Podle nás je nutné systém takového sociálního byznysu zrušit, tak jak před nedávnem navrhovala ministryně Němcová, a nahradit jej systémem novým s pravidly. Ať už omezením na metr čtvereční, pevnou taxou nebo stanovením na úrovni obvyklých nájmů v nižší kategorii. Zavést kontroly hygienou a stavebním úřadem.

Ale ministryně Němcová už není a v čele ministerstva je sociální demokratka. Máte signál o pokračování nebo obratu v přípravě očekávané legislativní změny?

Zatím žádný signál nemám. Ale pokud stát nic neudělá, budou města muset hledat cesty, jak zabránit rostoucímu počtu soukromých ubytoven a překupování jednotlivých bytů, které chtějí jen vysávat sociální systém.

Chcete bránit vzniku ubytoven?

Soukromých sociálních ubytoven! Ubytovna je pro přechodné bydlení nebo bydlení pro zaměstnance, pro ubytování turistů. Ale ne pro stálé bydlení pro desítky lidí závislých na dávkách, kteří nechtějí pracovat a nahlas si říkají o byty a o peníze, jezdí na nákupy taxíkem, vysmívají se slušným lidem, jen po nich nesmíte nic chtít, třeba dodržování pravidel, čistoty a klidu a HLAVNĚ PRÁCI.

Obvodní starosta Karel Karika při umisťování lidí z ubytovny v centru města poskytl společně s CPI jednotlivé byty po městě a do budoucna on nebo Martin Hausenblas preferují rozptýlené bydlení sociálně slabých.

Tak v tom se s panem Karikou a Hausenblasem nikdy neshodneme. A teď se nebavíme o sociálně slabých, ale o nepřizpůsobivých lidech. V tom je velký rozdíl. V nouzi se může octnout na nějaký čas každý z nás, ať už po ztrátě zaměstnání, po rozvodu, pádem do dluhové pasti. Ale to neznamená, že se člověk přestane chovat jako člověk. Nepřizpůsobiví však narušují svým chováním bydlení ostatních, nedodržují pravidla, hygienické zásady a ostatním, kterým to vadí, se jen vysmívají. A přemístit takové lidi do domů po celém městě, do udržovaných čtvrtí, klesne vám tam cena nemovitostí, zvýší se vám počet přestupků a ta tam je čistota. Podívejte se, co stalo po ubytování pár rodin v předlické škole. To nyní může hrozit i nemovitostem, kam pan Karika tyto lidi přestěhoval. To podle nás není cesta. Ale ať volič rozhodne. My si myslíme, že je lepší kupovat celé nemovitosti. Taková nemovitost má třeba 12 bytů a na rekonstrukci bytů můžeme dostat dotaci, lze stanovit cenovou politiku, určit si, kdo tam má bydlet. Integrace těchto nepřizpůsobivých nemá smysl, to již dokázal Čunek a nyní mají projekt v Mostě. Kdo nechce dodržovat pravidla, ten zde nemá co dělat, ať jde jinam nebo na okraj města, kde nikomu nebude vadit. Kdo chce, je vítán. Proto spolupracujeme s místními romskými starousedlíky v řešení této situace.

Nákup takových budov vám ale právě opozice v červnu zablokovala.

Už vypukl předvolební boj, takže nám zablokovali řadu dobrých záměrů. Budovy bývalého rektorátu UJEP je obrovská škoda. Přišli jsme o šanci rychle připravit desítky bytů. Mohli tam bydlet především senioři za přiměřené náklady na krásném místě. Navíc bychom prostor mohli propojit s dalším rozpracovaným projektem bydlení vyšší kategorie na Severní Terase v blízkosti bývalého hotelu Máj. Tyto byty nám mohou pomoci v Ústí udržet absolventy univerzity a také nově příchozí investoři hledají dobré bydlení pro své zaměstnance. To je projekt na Severní Terase, kde už je rozpracovaná projektová dokumentace, je to na atraktivním místě s vyhlídkou, pár minut od centra. Je to i možnost pro absolventy univerzity, aby zůstali v Ústí pracovat a bydlet.

Zmínil jste hotel Máj. Ta opuštěná budova je strašákem obyvatel Severní Terasy a je kolem ní také spousta negativních jevů.

To je pravda. Je vředem města dvacet let, všechny politické garnitury se to snažily vyřešit, ani starostce Zrníkové se to ještě nepodařilo. Nám se ale teď rýsuje řešení, jak s tímto letitým problém pohnout, dostat majitele, pana Houžvičku ke stolu a kauzu dořešit. Nemohu teď být konkrétní, ale v měsíci září by mělo být jasno. Možná to bude další splněný slib Ústeckého fóra občanů.

Zpět k práci s lidmi, kteří jsou závislí na dávkách. Může jim město poskytnout i pracovní příležitosti?

Příští rok končí dotace státu na zaměstnávání pracovníků veřejně prospěšných prací. Ty mají pod sebou nyní obvodní radnice. Připravujeme model sociálního podniku města nebo přidružené části městských služeb, kde bychom za jasných podmínek zaměstnávali lidi na úklidových a drobných pracích pro město. Máme informace, že by to mohlo pomoci zapojit do práce i hodně lidí z romských komunit. Stát by mohl financovat rekvalifikace, my bychom na některé věci vůbec nemuseli vyhlašovat výběrová řízení pro firmy, které mnohdy ani nemají volné kapacity. Dala by se propojit revitalizace domů a bytů. Rádi bychom zaměstnali několik lidí jako správce či hlídače městských parků a sadů, městských prostor. Často jde o sezonní práce, což některým lidem vyhovuje. Když už jsem zmínil romskou komunitu… Jsou ulice, ve kterých musí sami Romové začít s obnovou. My je podpoříme, pokud pak prostory udrží v pořádku. Starousedlí Romové se už dvě desetiletí staví proti pokračující migraci Romů ze Slovenska, která v důsledku zhatila jejich snahy o obnovu jejich domovů. Chceme po letech změnit stav, kdy politici nad problémy vyloučených lokalit zavírali oči. Musíme o problémech s nepřizpůsobivými mluvit otevřeně a hlavně je musíme řešit. Sociálních teorií tady bylo více než činů. Práce je to dlouhodobá, nám nyní trvala tři roky, legislativa nám nepomáhá, ale uzavřely se dvě ubytovny, nyní možná již třetí. Hlavním zájmem politiků musí být ochrana slušných lidí a jejich majetku. Bez zamezení přílivu nepřizpůsobivých občanů, obchodu s chudobou se naše město skutečně nikam neposune a můžeme skončit u katastrofického scénáře se 60 000 obyvateli, a kolik z toho nepřizpůsobivých? Začali jsme a chceme to dokončit. Pak se teprve můžeme rozvíjet.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*