Kampus slaví

  •  

Od roku 2006 buduje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve středu města Ústí nad Labem svůj univerzitní kampus. Nyní je hotov a stal se klenotem krajského města. Jeho nepřetržitý rozvoj je doslova modelem překonávání překážek, boje o finanční podporu a hmatatelným důkazem, že když je vůle, je i výsledek.

V lednu 2006 převzal tehdejší rektor UJEP, docent Zdeněk Havel, symbolický klíč od vystěhovaného areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který čítal na tři desítky různě zachovaných objektů a pozemků. „Odemkl“ tehdy revitalizaci brownfieldu o rozloze cca 90 000 m2 a zahájil projekt Kampus UJEP, jehož hlavním cílem bylo vyřešit prostorovou nedostatečnost ústecké univerzity a soustředit univerzitní pracoviště do jednoho místa tak, aby byly v maximální možné míře sdíleny výukové i laboratorní prostory, služby a provoz univerzity.

V roce 2022 je areál Kampusu UJEP, vymezený ulicemi České mládeže, Resslova, Pasteurova, Thomayerova a Mendělejevova, zcela revitalizován, vznikly nové objekty a zcela nový funkční prostor. Poslední změnou na půdorysu Kampusu UJEP byla v lednu 2022 otevřená nová budova FSI UJEP – Centrum materiálů a technologií.

„Kompletní kampus je obrovskou příležitostí k akceleraci mezifakultní spolupráce a k vytváření interdisciplinárních oborů a vědeckých týmů,“ uvádí rektor docent Martin Balej.

V letech budování univerzitního městečka v Ústí nad Labem nedocházelo pouze k rekonstrukcím stávajících objektů a nové výstavbě. Vznikaly také nové komunikační plochy chodníků, silnic a přechodů. Byla doplněna síť veřejného osvětlení a instalován vnější informační a orientační systém. V kampusu naleznete venkovní amfiteátr, nádherné Univerzitní knihkupectví či univerzitní kapli, k dispozici je také bankomat. Charakter univerzitního městečka dokreslují moderní stravovací zařízení, ať již zbrusu nová Menza, či kavárna Kampuska, nebo nyní „dřímající“ 50bar.

Kampus je protkán relaxačními zónami a prošel také zásadní vizuální proměnou. Grafické práce absolventa FUD Patrika Antczaka zdobí stěny již dvou univerzitních budov. V kampusu je u FF umístěna Lavička Václava Havla či pamětní místo Václava Sedláčka, u VIKS zase lavičky FSE u stromu milénia. Všechny zdejší objekty jsou bezbariérově přístupné. Náměstíčko před budovou Centra přírodovědných a technických oborů slouží v době oslav a univerzitních festivalů jako kontaktní prostor zábavy nejen pro studenty a zaměstnance univerzity, ale také pro veřejnost.

Hrdost na univerzitní městečko v Ústí nad Labem posilují již nyní veřejná uznání a ceny. V roce 2021 v rámci celorepublikového projektu Naše město 1991–2021 byla UJEP nominována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na Cenu Opera Civitatem 2021. Projekt vynesl Kampusu UJEP hned tři veřejná ocenění:

– Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za výstavbu Kampusu UJEP vytvářejícího podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu, inovací a kvalitnější výuku a život studenstva,

– Cenu za nejvýznamnější a nejkvalitnější investiční realizaci pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže ve městě v letech 1991–2021,

– Cenu za architektonický návrh Budovy Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

„Osobně již velmi dlouho vnímám náš univerzitní kampus jako jedinečný prostor definovaný kultivovaným seskupením našich fakult i sdílených budov, moderním designem skloubeným s minulou architekturou, a zároveň místo plné zeleně a relaxačních zón. Když následně zjišťuji, že je takto posuzován i širokou veřejností a dostává se mu veřejných ocenění, cítím hrdost i radost zároveň,“ řekl po převzetí Ceny rektor Balej.

V současné době je Kampus UJEP za Ústecký kraj součástí národní putovní výstavy o úctě k domovu a odpovědnosti za kraj Má vlast – Cestami proměn, kde je možné hlasovat o nejhezčí proměně kraje.

Kampus UJEP je dokončen a postupně sklízí uznání odborné i laické veřejnosti. Vedení univerzity zde již neplánuje další výstavbu, zaměřuje se na kvalitu místa. V únoru 2022 vypsalo pro svoje studenty a zaměstnance Soutěž o návrh na úpravu a využití vybraných ploch Kampusu UJEP. Doručené náměty obsahují množství různorodých prvků architektonické, volnočasové i umělecké povahy a jejich realizace je v budoucích letech vázána na reálné možnosti financování.

„Jako rektor UJEP jsem se celých téměř 8 let snažil posouvat univerzitu k lepšímu. Aniž bychom se jakkoliv zadlužili, do rozvoje Kampusu UJEP jsme investovali 2 mld. korun, a vytvořili tak v Ústí nad Labem podmínky, které nám v Česku kdekdo závidí,“ uzavírá Martin Balej.

Oslavu dokončení budování Kampusu UJEP s přiléhavým názvem Kampus slaví si mohou dne 6. října od 15:00 hodin přijít užít studenti, zaměstnanci i veřejnost. Kam jinam než do kampusu!

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*