Knihovna žije i během pandemie koronaviru

  •  

Severočeská vědecká knihovna se i v této nelehké době kromě poskytování informací a nepřeberného množství služeb snaží být pro své uživatele i oporou a naslouchat jejich potřebám.

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů knihovna na začátku října připravila komorní akci, na které se senioři mohli neformálně setkat s její ředitelkou Janou Linhartovou.

V rámci tohoto setkání paní ředitelka nejdříve shrnula služby knihovny a nastínila, jakým směrem by se knihovna měla ubírat v budoucnu. Samotní senioři se následně mohli dle libosti zeptat na cokoliv, co je o knihovně zajímá a vyjádřit své názory a podněty k jejímu provozu a službám.

I když byli všichni účastníci tohoto přátelského setkání se službami knihovny vesměs spokojeni, pár změn by přeci jen uvítali. Nejvíce by je potěšilo, kdyby pro ně knihovna byla dopravně lépe dostupná. Ideálním řešením tohoto problému by podle nich byla trasa linky MHD, která by měla stanice u obou hlavních budov knihovny. Zároveň by ocenili, kdyby před lidovou částí knihovny v ulici W. Churchilla 3 vznikla alespoň dvě parkovací místa pro návštěvníky této instituce.

Další podněty se pak týkaly především kulturních a vzdělávacích akcí, v programu by uvítali přednášky s degustacemi kávy a čaje, a další podobné akce. Zároveň by byli rádi, kdyby tyto akce mohly probíhat nejen v knihovně, ale například i v domovech pro seniory.

Knihovna bude s těmito podněty dále pracovat a do budoucna plánuje více obdobných setkání i s dalšími cílovými skupinami svých uživatelů, aby mohla ještě lépe porozumět jejich potřebám a posouvat tak své služby.

Jan Černecký, PR oddělení SVKUL


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*