Koronavirus: Primátor Ústí žádá o pomoc dobrovolníky a studenty

  •  

S ohledem na opatření související s pandemií koronaviru vydal ústecký primátor Petr Nedvědický nařízení. Jde o konkrétní opatření k provozu města a radnice. Nařízení platí okamžitě. 

Primátor města Ústí nad Labem ve vztahu k centrálním opatřením nařizuje:

Samospráva a úřad:
1.Samosprávná vedení města a obvodů se rozdělí na dva týmy, které budou řídit operativně chod města (týmy pracují odděleně, v případě nákazy v jednom týmu přechází řízení na tým druhý).
2.S  platností od pondělí 16. března 11.00 končí provoz úřadu pro veřejnost. U městských obvodů končí provoz okamžitě. Pro vyřízení neodkladných záležitostí je možné předjednat individuální termín návštěvy příslušného úředníka. Občan na tuto návštěvu může být vpušťen pouze bude-li vybaven OOP (minimálně rouškou).
3.Plánované schůzky samosprávného vedení města a obvodů v prostorách města budou okamžitě zrušeny.
4.Veškerá podání musí být prováděna pouze elektronickou cestou – mail, datová schránka
5.Městské obvody budou veškeré své kroky ve vztahu ke koronaviru projednávat s ohledem na jednotný postup prostřednictvím starosty/tajemníka MO s primátorem/tajemníkem magistrátu.

Odbor školství:
S okamžitou platností se rozšiřuje okruh rodičů, kteří mohou svoje dítě umístit do vyhrazených jeslí a školek a to: zdravotnický personál nemocnice Ústí nad Labem, záchranné služby Ústí nad Labem, zaměstnanci ambulantních zdravotních služeb na území města Ústí nad Labem, složky IZS (hasiči, PČR), městská policie a děti úředníků magistrátu i obvodů.
Děti do 3 let
Péči zajišťují Jesle města Ústí nad Labem  – v budově na Severní Terase 2 třídy, v Neštěmicích 1 třída. Je možnost otevření další třídy, která je nyní připravena jako náhradní prostor v případě opravy bazénu.
Děti od 3-6 let
Opět skupina o maximálním počtu 15 dětí.
Již otevřena MŠ Větrná – 4 třídy.
V případě potřeby zajistíme otevření MŠ Dobětice  – dvě budovy po 4 třídách – celkem 8 tříd.
Skupiny můžou být pouze po 15 dětech.
Děti od 6 do 10 let
V úterý 17. 3. se otvírá ZŠ Mírová pro děti od 6-10 let pro stejnou skupinu rodičů jako je uvedeno v předešlém odstavci.
Dobrovolnická činnost DDM bude přemístěna z prostor Krajské zdravotní do prostor základní školy.
Zajistíme zásobení potravinami z okolních škol pro úterní zprovoznění. Opět skupiny o 15 dětech.

Primátor města doporučuje a žádá:

Dobrovolníci a pomoc z řad UJEP a neziskových organizací
Zajištění dobrovolníků z řad zaměstnanců školských příspěvkových organizací pro péči o děti, zajištění provozu kuchyní a úklidu pro všechna zařízení včetně domovů pro seniory.
Zkontaktujeme střední školy s oborem kuchař – dobrovolníci jako pomocní kuchaři. Neziskové organizace budou na pondělním jednání vyzvány k účasti prostřednictvím dobrovolných služeb při zajištění servisu pro ohroženou skupinu osob.
Studenti UJEP budou požádáni o službu v pobytových zařízeních sociálních služeb a vedení dětských kolektivů v zařízeních pro děti zdravotníků.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*