Kraj podpoří znevýhodněné na trhu práce

  •  

Další projekt na podporu zaměstnanosti, a to Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji odstartoval v prosinci kraj.

Jedná se tak o další příležitost, kdy při řešení nezaměstnanosti spojí síly samospráva, státní správa, sdružení zaměstnavatelů, neziskový sektor a škola. „Cílem projektu je prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které uchazečům brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání,“ vysvětlil krajský radní pro sociální věci Martin Klika. Inovativním nástrojem pro odbourání bariér a strachů bude využití individuálního koučinku pro cílovou skupinu nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let.

Projekt Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti uchazečů a zájemců o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě dlouhodobé nezaměstnanosti (více než 6 měsíců) a věku nad 50 let, a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt se zvláště zaměří na osoby starší 50 let, které jsou na trhu práce nejvíce postihovány diskriminací, případně jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny, zejména díky handicapům – nižší flexibilita, neznalost moderních technologií, nižší kvalifikace a podobně.

Projekt byl odstartován 1. prosince a ukončen bude 31. října 2015. Probíhá v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem v Ústeckém kraji. Prví aktivity, které realizační tým musí zahájit během prosince, se týkají především oslovení a výběru lidí, pro které jsou projekty určeny a zřízení informačních poradenských center a zajištění poradenství.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*