Krajská zdravotní má novou kolektivní smlouvu

  •  

Krajská zdravotní, pod kterou spadá pět nemocnic včetně ústecké, uzavřela novou kolektivní smlouvu se všemi jedenácti odborovými organizacemi, které ve společnosti působí.

Dokument je platný od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Nová kolektivní smlouva navazuje na dodatek předešlé kolektivní smlouvy, který obsahuje letošní navýšení mzdových tarifů o deset procent.

„Snahou současného představenstva Krajské zdravotní, je i nadále naplňovat požadavky zaměstnanců a zvyšovat příjmy, tak aby byl udržen sociální smír mezi vedením společnosti a odboráři. Již dnes jsme v odměňování lékařů v rámci České republiky na prvním místě a u zdravotních sester je Krajská zdravotní do třetího místa. Děkuji všem předsedům odborových organizací za vstřícný přístup k vedení naší společnosti a jejich prostřednictvím i všem členům odborových organizací,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Podstatné je, že došlo se všemi jedenácti odborovými organizacemi působícími v Krajské zdravotní k dohodě při kolektivních vyjednáváních. Smlouva, kterou jsme dnes stvrdili podpisem, je důstojným vyvrcholením korektního sociálního dialogu. Oceňuji garanci mzdových nárůstů, včetně kvalifikačních časových automatů. Krajská zdravotní je první nestátní zdravotnickou společností, která navýšení o deset procent provedla. Zároveň představenstvo Krajské zdravotní přislíbilo, pakliže dojde k navýšení tarifní části úhradové vyhlášky, vstřícnost i k dalšímu navýšení mezd. V neposlední řadě došlo k nárůstu sociálních nákladů o zhruba šest milionů korun,“ dodal Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

Předseda základní odborové organizace II. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Veliký za odborové organizace uvedl, že děkuje vedení a představenstvu Krajské zdravotní za vstřícnost při vyjednávání o nové kolektivní smlouvě. „Korektní vztahy mezi managementem společnosti, odborovými organizacemi a samotnými zaměstnanci, jsou důležité právě v těchto chvílích, kdy nejen Krajská zdravotní, ale celá Česká republika bojuje s nedostatkem zdravotnického personálu. Chtěl bych poděkovat celému vedení společnosti za to, jakým způsobem přistupuje k nám zaměstnancům,“ dodal Pavel Veliký.

Nová kolektivní smlouva, opět s dvouletou platností, přináší pro zaměstnance Krajské zdravotní stabilitu pracovních a sociálních podmínek a s účinností od 1. 1. 2018 také rozšíření některých stávajících zaměstnaneckých benefitů. Celkový objem sociálních nákladů vynakládaných ročně zaměstnavatelem se zvýší o 20 % na částku 39,6 milionu korun. V tomto navýšení se odráží například zvýšení hodnoty daru za odběry krve a krevní plazmy, zvýšení celkové částky určené na sport a kulturu, zvýšení základní hodnoty daru poskytovaného při výročích trvání pracovního poměru a také vyšší hodnota daru při odchodu do důchodu u zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr u zaměstnavatele 25 a více let. Zaměstnanci oblíbený příspěvek na rekreaci bude v případě jeho nevyčerpání zaměstnancem v daném roce převáděn do roku následujícího, tedy pokud zaměstnanec nevyužije příspěvek v  roce 2018, je převeden k čerpání do roku 2019 a částky se za dva roky sčítají, minimální požadované trvání rekreace pro poskytnutí příspěvku se sníží na třídenní pobyt.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*