Letní škola matematiky a fyziky po čtrnácté

Zdroj: pixibay.com
  •  

O prázdninách dostávají šanci letní školy. V posledních letech je jejich nabídka pestrá, ať již v podobě pobytové nebo příměstské. Většinou se zaměřují na sportovní či umělecké aktivity a dovednosti nebo jazykové vzdělávání.

Letní škola matematiky a fyziky je proto v této nabídce zjevně specifická. Kdo by se chtěl učit matematiku a fyziku o prázdninách?

„Budete se divit, ale každý rok evidujeme na 40 účastníků letní školy. Někteří jezdí opakovaně, ale pokaždé máme i čerstvé nováčky,“ říká dr. Magdalena Krátká z Přírodovědecké fakulty UJEP.

Již 14. ročník Letní školy matematiky a fyziky je určen žákům po 6. ročníku ZŠ a studentům středních škol, kteří se nebojí matematiky a fyziky ani o prázdninách. Od 5. do 12. srpna probíhá program v rozsahu 30 hodin přednášek a seminářů obsahujících zajímavá témata zaměřená na nové poznatky matematiky a fyziky, řešitelské dovednosti úloh matematických a fyzikálních olympiád a podobných soutěží.

„Přednášek není třeba se bát. Nejdůležitějším klíčem k výběru přednášejících je totiž to, jak si při výkladu umějí hrát,“ doplňuje Magda.

Program školy je koncipován také tak, aby kromě přednášek a seminářů byl prostor i pro sport a zábavu. Děti i studenti si užívají hudebních nástrojů při táboráku, sportovní výbavy a hlavně dobré nálady. Součástí programu je většinou také noční pozorování hvězd a zajímavé fyzikální pokusy v přírodě.

V letošním roce Letní školu matematiky a fyziky podpořil grant MŠMT Vědcem nanečisto. Účastníci si tak hradí pouze stravování, výlet a vlastní dopravu na místo konání. To se letos zabydlelo v areálu Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov. Ubytování a práce lektorů i organizátorů jsou hrazeny z prostředků grantu, týdenní letní škola tak účastníky přijde na 1 400 Kč.

„Na stejném místě a prakticky ve stejném termínu probíhá tradičně také Letní škola učitelů matematiky a fyziky, které se letos účastní na 18 pedagogů. Program je naplněn přednáškami a pracovními dílnami z matematiky, fyziky a didaktiky těchto oborů, i informacemi o nových trendech,“ uzavírá dr. Krátká.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*