Listopad v knihovně: České dny na UJEP

Foto: UJEP
  •  

I v listopadu pro své návštěvníky připravila Vědecká knihovna UJEP „něco navíc“. Tradičně je listopad tematicky věnován zemi, která právě předsedá v Radě Evropské unie. Nebude tomu jinak ani v roce, kdy je tou zemí Česká republika. Ba právě naopak. „Listopadové akce, které jsme přichystali, mají povětšinou jasnou českou stopu. V rámci Českých dnů na UJEP se návštěvníci mohou těšit na zajímavé přednášky i několik výstav,“ uvádí ředitel knihovny Martin Pečiva.

Listopadový program hned na začátku nabídne přednášku vhodnou především pro studenty UJEP. Jak a kde najít v elektronických zdrojích a knihovním katalogu vhodné studijní materiály a jak pracovat s multivyhledávačem EBSCO Discovery vysvětlí školitelka EBSCO Information Services Mgr. Karolína Podloucká, a to ve čtvrtek 3. listopadu od 13:00 v počítačové studovně vědecké knihovny.

Součástí programu Českých dnů na UJEP bude také „místní“ přednáška věnovaná Českému středohoří. Nejzajímavější lokality, přírodní stanoviště, druhy, co zde žijí, a způsoby, kterými se o České středohoří pečuje, představí v přednášce „Jedinečná příroda Českého středohoří a péče o něj“ Jiří Bělohoubek, botanik Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na cestu poznání krás a zajímavostí CHKO České středohoří se s ním příchozí mohou vydat v úterý 8. listopadu od 13:00 opět v počítačové studovně.

Ve spolupráci s Kuba Libri pořádá univerzitní knihovna již jedenáctý ročník prodejní výstavy zahraničních knih zaměřené na studijní a vědní obory UJEP, a to ve dvou dnech 9. listopadu od 10:00 do 16:00 a 10. listopadu od 9:00 do 16:00 hodin v MFC lobby.

Poslední listopadová přednáška bude trochu místopisná, trochu objevitelská a hlavně cestovatelská. Kam se vydá? Do severních Čech. Průvodcem bude zkušený cestovatel Jan Civín. Jeho „Severotoulky. Dobrodružné výpravy po severních Čechách“ jistě inspirují pro zdolávání míst, o kterých jsme do této chvíle neměli ani tušení. Své netradiční tipy představí ve své cestovatelské přednášce 22. listopadu od 17:00 v počítačové studovně.

Nabídka listopadových výstav je podzimně pestrá. Ve volném výběru pokračuje putovní výstava zapůjčená Agenturou ochrany přírody a krajiny „Ochrana přírody a krajiny v České republice“. Výstavní prostor byl doplněn nově o fotografie z fondu CHKO České středohoří „Fotografie Českého středohoří“.

Vitrína ve vstupní hale zůstává i nadále prostorem, kde si je možné prohlédnout odborné publikace a propagační předměty na téma CHKO České středohoří. Atmosféru Českých dnů na UJEP dokreslí výstava propagačních materiálů a odborných publikací věnujících se České republice a její působnosti v EU „České dny na UJEP“. Výstava je instalována ve vitrínách volného výběru vědecké knihovny.

A poslední výstava, na kterou chce knihovna pozvat veřejnost, je virtuální. „Dospěli jsme v EU“ je předsednická výstava fotografií u příležitosti oslav 18 let ČR v EU. Výstava ukazuje příběh tzv. dospívání České republiky od přístupových jednání, přes významné události až po pozitiva, která naše členství v EU přináší. Příchozí ji vyhledají po celý listopad na webu Vědecké knihovny UJEP.

Listopadovou nabídku Vědecké knihovny UJEP uzavírá jeden zkušební přístup, a to do databáze CAB Abstracts with full text. Tento zdroj je zaměřený na odborné časopisy z oblasti zemědělství, životního prostředí, veterinární medicíny, turistiky, výživy a ekonomiky.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*