Madar: Zastavíme příliv naverbovaných nepřizpůsobivých do našeho města

  •  

Ústí nesmí být hlavní město obchodu s chudobou, říká v tématickém rozhovoru pro Žít Ústí náměstek primátorky a předseda Ústeckého fóra občanů.  Po zavedení opatření obecné povahy (OOP), které omezilo pobírání doplatků na bydlení nově příchozím do Ústí nad Labem ve více než dvou desítkách lokalit, uzavřeli provozovatelé dvě ubytovny. Z těch muselo během několika týdnů odejít zhruba 230 lidí.  Většina z nich dnes už nové bydlení má, jen několik rodin město zcela opustilo. Náměstek primátorky Jiří Madar odmítá obviňování vedení města ze sociální necitlivosti a letní situaci považuje jen za začátek boje proti obchodníkům s chudobou a přílivu nepřizpůsobivých osob.

Zasáhli jste vymezením lokalit bez doplatků na bydlení spekulanty s byty pro sociální migranty tak, že „dovoz“ lidí v nouzi skončil?

To ještě ne. Máme informace, že dochází k přesunu zájmu majitelů nemovitostí z těch oblastí, na které bylo zavedeno OOP, do jiných částí města. To se netýká jen ubytoven, ale i bytů. Spekulanti je prodávají a poptávají nebo někde už realizují nákupy nemovitostí v místech, kde OOP neplatí.  Aby měly zase možnost zisku, možnost přivést do města lidi, kteří by měli na doplatek nárok, a zinkasovat je.

Takže obchod s chudobou z Ústí jen tak nezmizí?

Nemáme vyhráno. Proto pracujeme intenzivně na tom, abychom měli do konce srpna připravené podklady pro zavedení OOP na celé území města. Aby tu nebyl prostor pro přesuny nepřizpůsobivých obyvatel. Pak bychom mohli ochromit ten sociální byznys, parazitování na městu a státu.

Chcete opevnit město proti přílivu lidí na dávkách tak, jak to udělali v Kladně?

Ano. To je cíl. Ale nejde o lidi na dávkách. Typů dávek je několik a mnohé jsou vypláceny správně a potřebným. Nám jde o podvody s bydlením, kterým zatím stát neumí zabránit. Hodně se to podobá fungování řízené migrace, se kterou si neví Evropa rady. Pašeráci lidí do Evropy inkasují obrovské sumy a vůbec je nezajímá, že se ti lidé někde utopí nebo působí problémy v Evropě. A naši sociální spekulanti zase nahánějí, většinou problémové lidi z republiky do měst, kde jsou levné nemovitosti, připravené pro ubytování a inkasování doplatků. V těchto městech pak dál klesají ceny nemovitostí, zvyšuje se kriminalita a zhoršují podmínky pro život všech obyvatel. Proto máme vymístění takto naverbovaných nepřizpůsobivých z města ve volebním programu, přestože nás za náš zásadní postoj kritizují.

Celý rozhovor najdete od 22. srpna v magazínu Žít Ústí.


  •  

1 komentář u Madar: Zastavíme příliv naverbovaných nepřizpůsobivých do našeho města

  1. Dnes nám byl poštou skutečně doručen, jak je avizováno ve výše uvedené části rozhovoru M. Pakosty do schránky ten ufácko – komunistický magazín Žít Ústí (nechci, aby se majitelé urazili, ale z několika posledních čísel magazínu to skutečně tak vypadá…), kde je dokončen a otištěn celý rozhovor s Madarem. Sice v papírovém vydání není uveden autor, tady na internetu je uveden Pakosta, v magazínu „pr“, tedy public relations (asi aby to navenek vypadalo jako pí ár, placený rozhovor), ale budiž, nevím, jak se věci mají… I tady Madar předvolebně propaguje, co už si předem nenápadně rozehrál v některých sdělovacích prostředcích, tuším někdy už v lednu. Jen se nikde nemohu dočíst, kdy na tento problém s nepřizpůsobivými bylo „zaděláno“, jestli to není již v období někdy před 15-20 lety, kdy i Madar byl tehdy radním města (než Madara vykmitli tehdy jeho kamarádi ze SZSP ze známých alkoholových důvodů z politiky), období, kdy se hlava nehlava prodávaly domy (včetně tzv. „zlatého fondu města, který neměl být nikdy privatizován) např. i rozhovoru zmiňovaných Předlicích? Ale spíše se ten městský majetek rozdával za pakatel kamarádům, obratem ruky se mnohde s patřičným ziskem přeprodával různým spekulantům, a říkalo se tomu privatizace, nebo snad ne, pane Madare? Vzpomínáte? To jste měl také v rozhovoru zmínit, tam jsou počátky všeho současného zla…
    Ale z čeho mne může také šlak trefit, je poslední (snad placená?) inzertní stránka UFO v magazínu Žít Ústí, která m.j. vybízí k otevření si internetových stránek UFO. S ufáckým upozorněním „Jde to“. To máte pravdu, všechno jde, musí jít! Ale doufám, že po podzimních komunálních volbách už ne s UFO ve vedení města! Co od takového vedení města může člověk chtít, když ta současná sestavička ani neví, kam se kandiduje … podívejte se. Prý Kandidátní listiny v PDF do Magistrátu města, MO Město Ústí n. L. atd. Nevím, který patlal UFO ty webové stránky dělá, ale nicméně, pane doktore Madare, paní inženýrko Nechybová a i další vysokoškolsky vzdělaní kandidáti (včetně mého příbuzného z kandidátky UFO) představení na fotkách níže (s příslušným textem kandidát do Magistrátu…), vy kandidujete do Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem, ne do žádného Magistrátu města! Přečtete si Zákon o obcích, základní dokunent, který, když chcete kandidovat, byste měli znát… Abyste pochopili, a divím se, že to ještě nevíte, že Magistrát města je obecní úřad, rozumíte – úřad!, ve statutárních městech, do kterého se nekandiduje… Neskutečný spolek je to hnutí UFO!

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*