Malý orangutan se nějak uhodil do hlavy

Smrt orangutaního mláděte v únoru letošního roku byla nešťastná náhoda. Odhalila to pitva ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Mládě úhynulo na akutní krvácení v mozku v důsledku úderu do hlavy.

„Tím se potvrdilo podezření, že se jednalo o náhlou událost, ale vzhledem k tomu, že nikdo incident neviděl, nelze s určitostí říci, jakým způsobem k úrazu došlo. Chovatelé i zoologové jsou si jisti, že se nejednalo o žádný projev agrese, ale spíše o nešťastnou náhodu, neboť žádné negativní chování vůči mláděti od ostatních členů rodiny nikdy nepozorovali,“ uvedla mluvčí zoo Věra Vrabcová.

Mládě mohl neopatrně přimáčknout samec Ňuňák během svého teritoriálního a sexuálního chování vyvolaného například příchodem návštěvníků do haly, což však probíhalo i v době, kdy byla Ňuninka březí. Mládě mohlo být zraněno při hravém chování starší sestry Cantik, která si vynucovala pozornost matky. Nelze ani vyloučit, že mládě mohlo spadnout nebo se uhodit při neopatrném či rychlém pohybu samotné Ňuninky.

Zahrada přiznává, že expozice, ve které orangutani žijí, je dlouhodobě nevyhovující a ani přes opakované upozorňování a snahy zoo o nápravu se kvůli velkým finančním nárokům do této doby stav nezlepšil. Je vysoce pravděpodobné, že Ňuninka opět brzy zabřezne a do roka se jí narodí další mládě. Oddělení chovného páru po porodu a separace samice s mládětem na další dobu je nemožná, neboť by se tím radikálně zhoršil komfort všech jedinců.

Zoo získala v loňském roce finanční prostředky na obnovu projektové přípravy k pavilonu v horní části zoo, která započala již v minulosti. „Výstavbou Asijského domu by se vyřešily i mnohé problémy dalších chovaných druhů (sloni, giboni…), ale je otázka, zda se skutečně začne stavět a kdy. V případě, že k tomuto rozhodnutí v blízké době nedojde, je zoo rozhodnuta vstoupit do jednání s koordinátorem Evropských chovných programů o eventuálním přesunu orangutanů do jiného chovatelského zařízení, které má pro jejich chov vhodné podmínky,“ řekla Vrabcová. Jedná se o geneticky cenná zvířata, která díky svému původu z volné přírody představují významný přínos pro evropskou populaci orangutanů bornejských chovaných v lidské péči.

1 komentář u Malý orangutan se nějak uhodil do hlavy

  1. Poslední dobou to jde se zoo z kopce. Již několikrát jsme se k tomu vyjadřovali, ale nikdo nevidí, neslyší. Zoo je zanedbaná a v některých případech to vůbec není o vynaložení velkých částek. Další ředitel odpadl, a teď, děj se vůle boží. Nejlepší obrana je, svést to na někoho jiného. My si přece nemůžeme přiznat, že na tom neseme také kus viny. Mládě mělo být neustále pod dohledem, a nemuselo k tomu dojít.

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*