Město podpoří sportovce

  •  

Zastupitelé města rozhodli o výrazném navýšení prostředků na podporu sportů. Schválen byl materiál Program pro poskytování dotací v oblasti Sportu v roce 2018 z rozpočtu města Ústí nad Labem, Výzva k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2018, formuláře žádostí jednotlivých kategorií programu a znění smlouvy o poskytnutí dotace.

„Je to ucelený systém podpory sportu, všechny sportovní subjekty se tak mohou dopředu připravit a požádat o dotace na svou činnost,“ vysvětlil první náměstek primátorky Jiří Madar.

Součástí návrhu je navýšení dotací v oblasti sportu.

„Mládežnické kluby všech preferovaných sportů (hokej, fotbal, basketbal, volejbal a florbal) – by měly mít navýšení každý o 200 tis. Kč na zkvalitnění a prohloubení práce s mládeží, možnosti účasti na větším počtu soutěží, turnajů a utkání pro získání větších zkušeností. Dotace pro Hokej Ústí nad Labem by měla být navýšena o 1.500 tis. Kč z důvodu zásadního snížení finanční podpory významného partnera, zachování činnosti klubu, kvalitní reprezentace a účast v soutěži. Basketbalový klub Ústí n L. a SK Volejbal Ústí nad Labem (dospělí) by mohly získat navýšení každý o 1 mil. Kč, a to k zajištění stability klubů, kvality soutěže a možnosti rozvoje klubů. Florbal Ústí (dospělí) pak navýšeni o 500 tis. Kč na mimořádný sportovní úspěch – postup do 1. ligy, zajištění kvality a stability klubu a udržení v nejvyšší soutěži,“ upřesňuje mluvčí magistrátu Romana Macová.

„Pro celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) je počítáno s navýšením hodnoty šeku v oblasti výkonnostního sportu na 1.500,- Kč, v zájmové sportovní činnosti na hodnotu šeku ve výši 900,- Kč. Zachovány budou dva šeky na sportující dítě, každý z nich lze odevzdat u jiné organizace. Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem mají navýšení kategorie o 300 tis. Kč z důvodu převodu tanečních soutěží z oblasti kultury do oblasti sportu. Navýšení dotací v oblasti volnočasových aktivit se pak týká celoroční volnočasové činnosti dětí a mládeže do 18 let, a to navýšením částky na člena z 600,- Kč na 800,- Kč. Akce sportovního kalendáře jsou navýšeny o 500 tis. korun,“ dodává mluvčí magistrátu.

Plánované navýšení bude zařazeno do návrhu rozpočtu města pro rok 2018.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*