Město se uchází o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

  •  

Rada města schválila podání přihlášky do výběrového řízení na spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Tato instituce spadá pod Vládu ČR a jejím úkolem je pomáhat městům a obcím, které se potýkají s tak zvanými vyloučenými lokalitami. Cílem spolupráce samospráv a agentury je zajistit lidem, kteří v takových lokalitách žijí, rovný přístup k práci, vzdělání, zdravotní a sociální péči.

Pokud Ústí nad Labem se svou žádostí uspěje, začne s agenturou spolupracovat od roku 2016.  „Jednotlivé etapy spolupráce by vyplnilo zmapování situace, vytvoření lokálního partnerství (např. úřad práce, neziskové organizace atd.), vypracování společného strategického plánu (včetně případného využití strukturálních fondů MPSV, MŠMTS, MMR), jeho realizace. Statutární město Ústí nad Labem by při všech krocích plnilo roli koordinátora,“ vysvětlila možnou podobu následného tříletého partnerství Romana Mocová. Město by tak navázalo na spolupráci v předchozích letech.

Veronika Vorlíčková

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*