Město uhradí nákup bezkontaktních teploměrů

  •  

Nový koronavirus Covid-19 má nejtěžší dopad na seniory. Vedení města dnes zorganizovalo setkání zástupkyně hygieniků s řediteli domovů pro seniory.

„Tak jako u jiných virových onemocnění jsou senioři ohroženou skupinou obyvatel, proto chceme, aby měli ředitelé jasné pokyny od hygieniků, jak se v daných situacích chovat. Jednoznačně jsme připraveni všem domovům pomoci koordinovat případná opatření a zkušenosti s individuálním přístupem,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach.

Ředitelé informovali o stavech ve svých zařízeních, o tom, jak instruují nejen klienty, ale také personál a rodinné příslušníky. Ujasnili si možné postupy a konzultovali případná opatření právě s odbornicí z protiepidemického oddělení. Z doporučení vyplývá, že v tuto chvíli je vhodné omezení návštěv, které již domovy mají, a to s individuálním přístupem a kontrolou teploty příchozích před vstupem do areálu. Podpora ze strany města platí i pro pečovatelskou službu.

„Je pro nás důležité chránit nejen klienty, ale také zaměstnance, kteří se o ně starají. Jsme připraveni následně kompenzovat i zvýšené náklady. V tuto chvíli mohu přislíbit, že našim školským organizacím a domovům pro seniory uhradíme i nákup bezkontaktních teploměrů,“ sdělil primátor Petr Nedvědický. Informace o potřebě ochranných pomůcek v těchto zařízeních zároveň předá město bezpečnostní radě kraje.

Senioři kvůli koronaviru odkládají i tradiční oslavy. Oblíbené a seniory hojně navštěvované oslavy MDŽ v Domě kultury, které se mělo konat 10. března, se odkládá na vhodnější termín. „Setkání nerušíme, ale pouze jsme ho odložili. Až se situace uklidní, najdeme vhodný termín a budeme o něm s předstihem informovat,“ dodal primátor.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*