Mladí vědci ústecké univerzity se zúčastnili zajímavého workshopu

  •  

Druhý ročník workshopu aktivit výzkumných týmů Smart a Mateq na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem proběhl 5. listopadu.Koncept Smart prezentoval Smart Community, konkrétně problematikou vnímání a konstruktu regionu, Mateq ukázal na možnosti využití nanotechnologií v běžném životě.

Workshop zahájila Jiřina Jílková z fakulty sociálně ekonomické a hned na začátku zdůraznila a ocenila spolupráci Ústeckého kraje (ÚK) s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), která směřuje do podpory budování univerzitních vědeckých týmů a zároveň dokumentuje stále větší provázanost při strategickém plánování rozvoje regionu.

Projekty Smart a Mateq dokládají provázanost vědeckých aktivit UJEP napříč všemi jejími fakultami. Listopadový workshop na to jasně poukázal.

Tým Smart People, zabývající se kulturním dědictvím regionu, upozornil na dosud nevyužité možnosti jeho zpracování a propagace s cílem vytvoření silnějších kolektivních identit a pozitivního image regionu. Silvie Kučerová z přírodovědecké fakulty rozvinula debatu o významu Ústeckého kraje pro každého z přítomných. Vladan Hruška z téže fakulty pak hovořil o využití průmyslu v propagaci města a kraje, neboť „… z historických pramenů vyplývá, že přes oblast Ústecka přicházela průmyslová revoluce do Českých zemí…“ a proto vidí za jeden z hlavních cílů tématu Smart People „… nalézt historické průmyslové artefakty, které by mohly ÚK reprezentovat navenek.“ Petr Hlaváček z fakulty sociálně ekonomické představil výstupy z jejího jarního workshopu, jimiž byla umělecká ztvárnění témat rezonujících v povědomí obyvatel o realitě v ÚK (např. brownfields, braindrain, povodně atd.).

Projekty zaměřené na pozitivní vnímání regionu představili Radek Soběhart a Michaela Jánská z FSE. Řeč byla o projektu kultura.digital, na němž UJEP spolupracuje mj. s Technickou univerzitou v Drážďanech. Radek Soběhart zdůraznil především podstatu „objevování“, neboť „… kulturu nenajdeme jen v kamenném muzeu, ale je všude kolem nás a my ji každý den vytváříme a objevujeme.“

Pavla Čapková z přírodovědecké fakulty představila oblasti nanotechnologií, na které se vědci z UJEP zaměřují, a také výsledky, které již byly uvedeny do praxe. Upozornila zároveň na specifika aplikačního výzkumu, který nelze vždy vykazovat jen přes odborné studie: „Řešením je právě současná a snad i budoucí spolupráce s Ústeckým krajem, díky jehož podpoře dokáže univerzita motivovat mladé vědce k další činnosti.“ Josef Trögl z fakulty životního prostředí k tomu doplnil: „Bez personálního rozvoje nelze využít moderní techniku pro výzkumné aktivity, kterou univerzita hradí např. z fondů EU či ministerstev ČR.“

Workshop představil výsledky práce z nanosvěta v oblastech nanomateriály pro filtrační média nové generace (Petr Ryšánek z PřF), nanovlákenné struktury pro medicínské aplikace (David Poustka z PřF), nanomateriály jako nové lékové formy (Regina Herma z PřF) a (nano)materiály na bázi koordinačních polymerů a jejich využití v environmentální praxi a medicíně (Daniel Bůžek z FŽP).

Závěr workshopu byl věnován diskusi o významu propojení univerzity s „krajem“ a tomu, jak je důležité pokračovat v rozvoji vědeckého poznávání a sdílení jeho výsledků s dalšími institucemi, firmami i občany samotnými.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*