Na domácí péči mají nárok senioři i děti

  •  

Staráte se o těžce nemocného člena rodiny a péči těžko zvládáte? Podle jednatelky ústecké agentury domácí péče ACME Štěpánky Tomsové je jednou z možností využít domácí péči, kterou hradí pojišťovny a s péčí o blízkého pomůže.

Jak zařídit domácí péči?

Poukaz na ošetření domácí péče vystaví praktický lékař, lékař specialista či zdravotnické zařízení, kde je klient hospitalizovaný. Lékař určí zdravotnické úkony, časové rozhraní a frekvenci ošetřovatelské návštěvy. Zdravotní sestry na základě tohoto poukazu mohou zahájit domácí zdravotní péči u klienta v jeho sociálním prostředí.

Pro koho je domácí péče určena?

Domácí zdravotní péče je určena pro klienty, kteří by jinak museli být hospitalizováni v nemocnici nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Jedná se o klienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje soustavnou péči lékaře, ale přesto potřebují kvalifikovanou ošetřovatelskou péči. Pečujeme od dětí až po seniory.

Kdo domácí péči zajišťuje?

Ošetřovatelskou péči v terénu zajišťují zdravotní sestry se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru. S praxí u lůžka ve zdravotnickém zařízení. Ideální je, aby prošla několika medicínskými obory – internou, chirurgií, ortopedií a dalšími. Snažíme se, aby klienta navštěvovala stejná zdravotní sestřička. Klienti to vítají, lépe spolupracují i členové rodiny a časem berou sestřičku jako člena rodiny.

Co všechno odborná domácí péče zahrnuje?

Je toho opravdu mnoho. Od aplikace infúzí, injekcí, podání léků, péče o katetry a stomie, přes kompletní péči o diabetiky. Ale také veškeré odběry, převazy, cévkování, klyzma nebo výplachy. Pečujeme i o klienty s portem, či žilním katetrem. Samozřejmostí je komplexní ošetřovatelská péče o ležící, inkontinentní klienty, zaučení rodiny nebo rehabilitační ošetřování po mozkové příhodě, operaci, úrazu, nácvik soběstačnosti při nácviku chůze s pomůckami. Poskytujeme také hospicovou péči o umírajícího. Veškeré změny zdravotního stavu klienta konzultuje zdravotní sestra s ošetřujícím lékařem klienta.

Stonat v domácím prostředí s sebou nese především výhody. Jaké?

Předností léčení v domácím prostředí je psychická pohoda, která hraje důležitou roli při uzdravování.

Jsou naopak i nějaké nevýhody domácí péče?

O žádných nevýhodách z pozice klienta nevím.

A jak vlastně financování domácí péče funguje?

Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale poskytujeme i soukromé ošetřovatelské návštěvy, které si klient hradí sám. To jde převážně o rehabilitaci.

 

ACME – Domácí péče, s.r.o.

Telefon: 475 216 331, 475 216 582

Mobil: 775 261 110, 777 616 54 E-mail:

E-mail: info@acmepece.cz

Web: www.acmepece.cz


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*