Na Střekově se musí situace uklidnit

  •  

Místostarostou Střekova se v pondělí navečer stal zastupitel za KSČM Viktor Malinkovič. Nyní je podle něho hlavním úkolem stabilizovat situaci na radnici, aby mohla co nejlépe pracovat.

Čekal jste, že se stanete místostarostou?

To, že právě já jsem byl nedlouho před konáním zastupitelstva osloven zastupiteli z dalších politických stran, bylo skutečně velmi nečekané a dost mne to zaskočilo, zvlášť když mi sdělili, že se shodnou právě jenom na mě. Situace na radnici ale byla v poslední době tak vyhrocená, že změna ve vedení se stala skutečně nezbytnou. To, že obvod nefungoval tak, jak by měl, že tu nejsou nejlepší vztahy, že komunikace mezi starostou a místostarostou a dalšími členy rady není dobrá, bylo obecně známé. To se potvrdilo na jednání zastupitelstva, kdy nejprve padl návrh na odvolání starosty – ten ale při hlasování neprošel. Následně byl podán návrh na odvolání místostarosty a jednoho dalšího člena rady. Místostarosta byl hlasováním odvolán a bezprostředně poté rezignovali na členství v radě (mimo starosty) všichni zbývající radní. Poté jsem byl navržen a zvolen do funkce místostarosty.

Co je teď vaším hlavním úkolem?

Ze zákona o obcích samozřejmě zastupuji starostu a kromě toho jsme si již spolu rozdělili kompetence a dohodli součinnost. Prvořadým, hlavním úkolem pro nás oba je uklidnit a stabilizovat situaci na radnici. K tomu by mělo velmi přispět také obsazení funkce tajemníka úřadu v co nejkratší možné době. Je vyhlášeno výběrové řízení zveřejněné na stránkách Střekova a očekáváme, že se přihlásí schopní uchazeči.

Jak se bude formovat rada obvodu? Zatím ji tvoříte jen vy a pan starosta.

Neočekával jsem, že padne kromě starosty celá rada. Ale zastupitelstvo bylo skutečně tak rozdělené. Ihned poté ovšem nešlo bez projednání házet nějakými jmény a volit radu novou. Takže jsme se rozhodli, že do příštího řádného zastupitelstva, které bude v březnu, povedeme jednání se všemi politickými subjekty napříč zastupitelstvem, aby navrhly své zástupce do rady. Starosta s místostarostou radu netvoří. Ta musí být alespoň tříčlenná, ideální je opět pětičlenná. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří.


  •  

1 komentář u Na Střekově se musí situace uklidnit

  1. V rozhovoru chybí konkrétní dotaz v čem předchozí rada chybovala. A další věc podle jiných informací jmenování tajemníka zdržoval sám starosta. Proč tam také není vyjádření ostatních? Ale chápu, noviny platí CS Beton.

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*