Na univerzitě budou Dny vědy

  •  

 

Ústecká univerzita již podesáté pořádá ve dnech 22. a 23. dubna Dny vědy. Ty jsou jakousi obdobou Dnů otevřených dveří, protože všech 8 fakult UJEP po tyto dva dny vybízí veřejnost k návštěvě. Na rozdíl od Dnů otevřených dveří, kdy informujeme uchazeče o možných studovaných oborech, Dny vědy se orientují na popularizaci vědy jako úžasného fenoménu bádání, objevování, společenského prospívání a posouvání se dál.

„Dny vědy primárně cílíme na mladou generaci, u které chceme podnítit její zvědavost a nadchnout ji pro odhalování různých zakoutí vědy. Zkušenosti z předchozích devíti let nám přinesly potěšující informace o tom, že na školách v Ústí nad Labem, a jeho okolí, se nachází mnoho zapálených učitelů. Ti k nám rok od roku ve větším množství přivádějí svoje žáky,“ říká náš mladý rektor Martin Balej. To je také základní smysl Dnů vědy na univerzitě, zajímavou a poutavou formou představovat vědu.

 Již nyní naše fakulty evidují nahlášené návštěvy středoškolských učitelů i učitelů základních škol s celými svými třídami. Stranou zájmu nezůstala ani nejmladší součást univerzity, Vědecká knihovna univerzity, která se připravuje na již nyní objednané hromadné návštěvy komentovaných prohlídek moderní univerzitní knihovny. Někteří učitelští „nadšenci“ dokonce s velkým předstihem poptávají opětovné organizování této naší popularizační celouniverzitní akce. To je velmi potěšující zpětná vazba.

„Věda a bádání totiž nejsou témata, potažmo obory, na které by se stály fronty. Proto právě pořádáme akce, jako jsou Dny vědy, abychom mladé oslovili a pomohli jim v rozhodování, zda pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole,“ doplňuje rektor ústecké univerzity.

 Opět proto zveme veřejnost do našich učeben a laboratoří, kde představíme vědu jako fascinující, vážný i zábavný obor.

Obligátně nejnavštěvovanější je přírodovědecká fakulta, která se letos již podruhé „utáboří“ v rámci akce Vědecké hrátky na dvorku aneb Když vědci vylezou z laboratoří doslova na „dvorku“ mezi starou a novou budovou v ulici České mládeže. Zde pořádá dny plné soutěží, zábavy, chemických a fyzikálních pokusů, matematických hlavolamů, ale i prohlídek zázemí laboratoří nebo seznámení s prací geodeta. Proběhne také ochutnávka dnes již tradiční přírodovědné černé zmrzliny a ti nejodvážnější se budou moci vydat hledat zašifrovaný poklad. Bonusový program pak bude probíhat v budově fakulty, kde si amatérští informatici vyzkouší naprogramovat svoji vlastní hru, a také v oblíbeném Naučném botanickém parku.

Snahou přiblížit se občanům města co nejvíce se profiluje pedagogická fakulta, která již počtvrté opouští kamennou základnu a vyráží do města. Za těmi nejmenšími do Domu dětí a mládeže, kde je pro děti z mateřských školek připraveno divadelní představení a výtvarná dílnička. Pro dospělé je pak plánován přímo v atriu ústeckého magistrátu multižánrový „PF FEST aneb škola na ulici“, kde se rozhodně nudit nebudete. Budou zde opět, u stánků zřízených jednotlivými pracovišti fakulty, připraveny rozličné interaktivní workshopy doplněné ukázkami šermu, hudebními vstupy studentských kapel a sborů, výtvarnými, jazykovými i psychomotorickými aktivitami, soutěžemi a mnohým dalším.

 Fakulta výrobních technologií a managementu otevře své laboratoře a seznámí např. s možnostmi hodnocení mikrostruktury kovových materiálů nebo s termodynamickými ději, které lze využít v praxi. Mimo to pozvala fakulta do Ústí nad Labem Ing. Danu Drábovou, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR, která bude 23. dubna přednášet na téma Bezpečnost a budoucnost jaderné energie.

 Filozofická fakulta připomene své nedávné stěhování do zcela nových prostor v Kampusu v rámci akce „Vybudovali jsme! Zastavte se sousedé!“, která upozorňuje na historii nových budov filozofické fakulty v kontextu vývoje Klíše a možnosti památkové ochrany autenticky zachované části města Ústí nad Labem. „Zvítězí knihou, zbraní ducha!“ při prezentaci nových knih katedry historie u příležitosti Mezinárodního dne knihy a autorských práv, nabídne autorské čtení spojené s prezentací knihy Evy Hahnové – Češi a Němci od Palackého k Benešovi a přednášku s projekcí krátkého filmového vzpomínání pamětníků na pochody smrti (1945).

Fakulta životního prostředí tradičně nabízí Ústečanům možnost otestovat si vlastní přinesenou vodu i vodku. Katedra přírodních věd bude prezentovat projekt na téma: Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické  rekultivace hnědouhelných lomů  (jezero Most).

 Na fakultě zdravotnických studií si budete moci v Laboratoři pro studium pohybu prakticky vyzkoušet moderní možnosti zkoumání a analýzy vašeho pohybu i fyzické kondice (srdečně cévní systém, respirační systém), včetně ukázky správného strečinku, seznámíte se s preventivními programy a možnostmi ochrany zdraví, nebo např. s technikami v ergoterapii, kdy si budete moci otestovat, jak jste na tom s jemnou motorikou.

 Fakulta sociálně ekonomická, resp. její studenti, přichází s tématem: Jak dělají ekonomové experimenty? Aneb jsou Češi znalci piva? Sami si to budete moci vyzkoušet při slepém hodnocení vzorků piva. Katedra cizích jazyků nabídne části testů pro AJ a NJ v různých úrovních, ukázky poslechu, čtení s porozuměním a užití jazyka.

 Fakulta umění a designu nabídne v Armaturce hned několik výstav: ročníkovou výstavu Kurátorských studií na FUD UJEP, Alexandriny Yordanové (téma Text), Irvandia Syafruddina (výstava grafického designu a vizuální komunikace), Terezy Kurčíkové (výstava současného umění), a také seminář k rozvoji praktických dovedností při jednání s klientem Základy design managementu.

Již zmiňovaná Vědecká knihovna pro oba dva dny vyhlásila Dny otevřených dveří.

Ke Dnům vědy se logicky přidalo i naše Café Nobel, které 23. dubna od 17:00 hodin v Literární kavárně Fokus v kampusu přivítá ústeckou rodačku Silvii Švarcovou, , z Akademické laboratoře materiálového průzkumu výtvarných děl, která jistě zaujme neobvyklým tématem Chemie umění, aneb Když pigmenty promluví.

 

 

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*