Na univerzitě budou volit nového rektora, známe jména

Student. Foto: UJEP
  •  

Na ústecké univerzitě budou volit nového rektora. Kandidáti představí své volební programy akademickým pracovníkům, studentům a zaměstnancům univerzity na shromáždění Akademické obce 22. října. od 15:00 hodin v Červené aule v budově MFC v Kampusu.

Ve stejných prostorách proběhne 29. října od 14:00 hodin samotná volba. Funkční období rektora je čtyřleté.  Tatáž osoba může tento post vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

Jména kandidátů na rektora:

 doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

prof. Ing. František Holešovský, Dr.

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

 Doc. Balej je vedoucím katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP a místopředsedou Akademického senátu UJEP, prof. Holešovský je současným děkanem Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP, doc. Koleček je současným děkanem Fakulty umění a designu a prof. Wokoun je současným rektorem a uchází se o post rektora UJEP pro druhé funkční období.

 

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*