Na ústecké univerzitě budou debatovat o klientelismu a korupci

  •  

Katedra historie Filozofické fakulty ústecké univerzity zve všechny zájemce na přednášky v rámci projektu Studentské grantové soutěže Klientelismus a korupce napříč staletími.

Cílem projektu je zmapovat dosavadní výzkum korupčních mechanismů v jednotlivých etapách vývoje českých dějin v návaznosti na již realizované výzkumy v jiných evropských státech. Tématizováno je postižení různých forem a aspektů korupce v jednotlivých historických obdobích, státních a právních systémech, a to s cílem odpovědět na otázku, jaká byla živná půda různých forem korupce, od těch nejprimitivnějších, a jak se korupce spolu s proměnami společenských řádů modifikovala.

Pozornost je věnována širokému spektru dílčích otázek – korupce a klientelismus státní moci ve středověku a raném novověku, korupce v církevním prostředí, profily zkorumpovaných osobností, totalitarismus a korupce, boj proti korupci a jeho možnosti, specifické zákony týkající se korupce a jejich různé dopady v různých historických dobách, korupce během válek, korupce a výtvarné umění, korupce v karikatuře atd.

V dubnu a v květnu 2015 vystoupí v rámci tohoto cyklu historikové a doktorandi ústecké katedry historie a také hosté z Univerzity Pardubice a z Univerzity Adama Mickiewicze v polské Poznani.

V minulosti v rámci tohoto cyklu na ústecké univerzitě přednášel například významný český historik Josef Žemlička, který hovořil o korupci v raně středověkých Čechách.

Přednášky se konají vždy v nových budovách Filozofické fakulty UJEP, Pasteurova 13, Budova A, třetí patro, č. 306.

 Program: 

  1. 4.  15:00 hodin: prof. Radek Fukala (FF UJEP): Slezský kníže Karel I. Minsterberský – mistr korupce, klientelismu a finančních machinací v jagellonském věku?
  2. 4. 15:00 hodin: doc. Pavel Marek (FF UNI Pardubice): Klientská síť španělských Habsburků ve střední Evropě
  3. 4.  17:00 hodin: prof. Jiří Kocián (FF UJEP, USD): Klientelismus a korupce v proměnách majetkovo-vlastnických vztahů po roce 1945
  4. 4.  17:00 hodin: Dr. Milan Bárta (FF UJEP, USTR): Finanční záležitosti komunistického ministra vnitra Rudolfa Baráka – ukázkový klientismus, korupce a nepotismus
  5. 5. 15:00 hodin:  prof. Maciej Jerzy Serwański (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Klientelismus v prostředí polské šlechty v raném novověku.

  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*