Nejlépe si vedli malí cyklisté z Ústí

Na dopravním hřišti ústecké Městské policie se uskutečnilo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Soutěž je určena dětem starším deseti let, tedy žákům čtvrtých až osmých ročníků základních škol. „Cílem soutěže je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti. Snahou všech zainteresovaných složek  je  prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech, nezbytných k bezpečné jízdě na kole,  podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu,“ řekl mluvčí ústecké městské policie Jan Novotný.

Soutěž je rozdělena do dvou částí, kdy žáci prokazují teoretické znalosti pravidel silničního provozu a v druhé části soutěže provádí  praktická cvičení ve zvládnutí jízdy na kole v reálném silničním provozu. Nedílnou součástí celé akce je praktické zvládnutí první pomoci při úrazech v dopravě.  V konkurenci čtrnácti  družstev z celého kraje předvedli nejlepší výkony žáci ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem a zajistili si tím postup do celostátního finále této soutěže, kdy druhým postupujícím družstvem jsou žáci ZŠ Žatec.

Pořadatelem soutěže byl Ústecký kraj, Magistrát statutárního města Ústí nad Labem, BESIP Ústecký kraj a Krajské ředitelství PČR Ústeckého kraje.

 

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*