Nejlepší byla ZŠ Stříbrnická

  •  

Policie vyhodnotila celoroční dopravní výuku ústeckých čtvrťáků. Městská policie Ústí nad Labem se intenzivně věnuje výuce dopravní výchovy a tuto středu proběhlo vyhodnocení celoroční výuky.

Strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy městské policie předávali ceny nejlepší škole, žákům a třídám, které se této výuky zúčastnily. Výuka dopravní výchovy probíhá během celého školního roku a je sestavena tak, aby si z ní děti odnesly co nejvíce vědomostí.

„V první etapě se učí teoretickým základům dopravní výchovy a v druhé etapě si žáci již prakticky vyzkouší silniční provoz na dopravním hřišti. Formou hry si zúčastnění nacvičují různé dopravní situace, se kterými se mohou setkat v běžném dopravním provozu.  Tím se učí, jak se správně chovat a zajistit si tak vlastní bezpečnost na komunikacích,“ říká ředitel ústecké městské policie Jan Novotný.

Do programu dopravní výchovy jsou zapojeny všechny základní školy v okrese Ústí nad Labem. V praxi to znamená, že každý čtvrťák navštíví během školního roku  4x dětské dopravní hřiště, kde absolvuje teoretickou i praktickou část výuky.  V roce 2017 navštívilo toto dětské dopravní hřiště přes 5 000 žáků ZŠ.

Putovní pohár pro nejlepší školu a hodnotné ceny pro jednotlivé žáky věnovalo vedení města Ústí nad Labem.  Jak uvedla patronka celé akce primátorka města Věra Nechybová: „Děti jsou naší budoucností, ale zároveň patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu“. Nejlepší školou v rámci výuky dopravní výchovy se stala a putovní pohár obdržela ZŠ Stříbrnická.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*